• Deweloperzy mieszkaniowi osiągnęli w 2021 bardzo dobre wyniki finansowe. Przy wysokiej dynamice przychodów i kosztów, szybciej rosnące przychody – efekt bardzo dobrej sprzedaży mieszkań, pozwoliły na wypracowanie rekordowego wyniku finansowego netto branży, przekraczającego 3 mld zł. Firmy uzyskały wysokie poziomy rentowności.
  • W 2021 deweloperzy rozpoczęli budowę 166 tys. mieszkań (+28% r/r) i uzyskali 213 tys. pozwoleń na budowę (+24% r/r). W dalszym ciągu wzrastała aktywność deweloperów poza największymi aglomeracjami. W 1q22 wystąpiły spadki liczby rozpoczynanych mieszkań (-21% r/r) i pozwoleń (-8% r/r), sugerują one ostrożniejszą ocenę perspektyw rynku w kontekście wysokich kosztów budowy i sygnałów słabszego popytu.
  • Po bardzo dobrych wynikach sprzedaży mieszkań przez giełdowych deweloperów mieszkaniowych w 2021, w 1q22 większość z nich odnotowała znaczący spadek sprzedaży. Podobne tendencje (spadek sprzedaży w 1q22 o 47% r/r) sygnalizują wyniki monitoringu JLL na rynku pierwotnym w 6 największych aglomeracjach.
  • W nadchodzących kwartałach branża wchodzi w trudny okres ograniczeń podażowych (obiektywnie wysokie koszty budowy) i osłabienia popytu (słabszy indywidualny popyt kredytowy na skutek wysokich stóp i regulacji ostrożnościowych). W pokonaniu tych barier sprzyjają jej doświadczenie i mocna kondycja finansowa wypracowana w ostatnich latach.

2022-04-29 wyk1

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj