W ostatnich latach ok. 25% transakcji na rynku mieszkaniowym miało charakter stricte inwestycyjny, tzn. był to zakup na wynajem lub z zamiarem odsprzedaży (na podstawie ankiet NBP). Udział takich transakcji w 2020 nieznacznie zmalał. Wzrosty cen z ostatnich lat nie napędziły silnego popytu spekulacyjnego, wzrosła natomiast motywacja do zakupu nieruchomości w celu poprawy warunków bytowych.

Według naszych analiz popyt inwestycyjny preferuje rynek pierwotny oraz mieszkania o mniejszych metrażach w stopniu większym niż popyt konsumpcyjny.

W ujęciu geograficznym popyt inwestycyjny koncentruje się w dużych aglomeracjach oraz lokalizacjach o walorach turystycznych – pasie nadmorskim oraz pasie górskim.

Oceniamy, że popyt inwestycyjny może zostać wzmocniony niskimi stopami procentowymi w otoczeniu rosnącej inflacji oraz zawartymi w rządowym programie „Polski Ład” planami ułatwienia budowy domu do 70 m2 – zabudowy charakterystycznej dla domów wakacyjnych czy rekreacyjnych.

Ile jest popytu inwestycyjnego?

Silne wzrosty cen nieruchomości mieszkaniowych w ostatnich kilku latach powodują, że coraz głośniej mówi się o wyraźnym wzroście popytu inwestycyjnego. Jednak wyniki cyklicznego badania ankietowego prowadzonego przez Narodowy Bank Polski wśród deweloperów pokazują, że w 2020 nie uległ istotnej zmianie cel, w jakim kupujący nabywali mieszkania. Dominującym celem w dalszym ciągu było zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych (ok. 60-70% kupujących). Warto odnotować, że w ostatnich latach wśród kupujących coraz ważniejszą motywacją do kupna mieszkania była chęć poprawy warunków bytowych, malała natomiast motywacja zakupu na wynajem. Stricte inwestycyjny charakter miało ok. 7% ogółu transakcji (odpowiedzi „z zamiarem odsprzedaży z zyskiem w korzystnym okresie” oraz „zarówno na wynajem jak i z zamiarem odsprzedaży z zyskiem w korzystnym okresie”). Wyhamowanie wzrostu stawek wynajmu jeszcze przed pandemią i następnie ich spadkowe tendencje wraz z powracającymi obostrzeniami epidemicznymi przełożyły się na mniejsze zainteresowanie zakupami na wynajem. Cel „zarówno na wynajem, jak i na potrzeby własne” przyświecał 5% kupujących (w 2018 było to 12%), natomiast zakupy wyłącznie na wynajem deklarowało 18% kupujących wobec 19% w 2018. Rok 2021 z niskimi stopami procentowymi w otoczeniu rosnącej inflacji może przynieść ponowny wzrost zainteresowania zakupem na wynajem jako odzwierciedlenie zakupów chroniących oszczędności przed spadkiem siły nabywczej pieniądza.

2021-05-19 wyk1

Jakie mieszkania kupujemy inwestycyjnie?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, prześledziliśmy wnioski kredytowe składane w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego przez klientów posiadających w momencie składania wniosku już co najmniej 2 czynne kredyty hipoteczne (również w innych bankach). Założyliśmy zatem, że poprzednie zakupy pozwoliły już zaspokoić własne potrzeby mieszkaniowe.

Obserwujemy, że kupujący inwestycyjnie chętniej wybierają nieruchomości z rynku pierwotnego oraz zdecydowanie bardziej preferują mieszkania do 40 m2. W szczególności ponad dwukrotnie częściej wybierają kawalerki, a o 1/3 rzadziej decydują się na zakup mieszkania 3-pokojowego. Kluczowa jest więc płynność mieszkania (lepsze małe) i jego stan techniczny (zwykle po pierwszym okresie usterek budowlanych mieszkania oddanego do użytku, potem przez kilka lat nie wymaga ono większych remontów czy napraw).

2021-05-19 wyk2

2021-05-19 wyk3

Gdzie kupujemy inwestycyjnie?

Popularnymi destynacjami popytu inwestycyjnego są duże miasta, a także regiony atrakcyjne turystycznie. W przypadku dużych miast popyt inwestycyjny w ostatnich latach jest szczególnie intensywny w Trójmieście, Wrocławiu i Szczecinie oraz  nieco słabszy w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Katowicach. Relatywnie małą popularnością zakupów inwestycyjnych spośród grupy dużych miast cieszyła się Łódź (z relatywnie słabszym rynkiem pracy i konkurencyjną ofertą Warszawy). Warto jednak dodać, że Łódź okazała się relatywnie odporna na spadki stawek najmu w trakcie pandemii, co może przyciągnąć uwagę inwestorów w przyszłości. Walor położenia nad morzem, atuty miejscowości uzdrowiskowych oraz popularności wśród turystów niemieckich i skandynawskich przyciąga inwestorów w Zachodniopomorskie – do powiatów kamieńskiego czy kołobrzeskiego, a także do Świnoujścia. W pasie nadmorskim inwestycyjnie popularne są również powiaty nowodworski, sztumski i pucki, których atrakcyjność wzmocniła poprawa infrastruktury drogowej. Atrakcyjnymi terenami tradycyjnie jest pas górski, w szczególności powiaty jeleniogórski i lubański w Dolnośląskiem oraz nowosądecki i tatrzański w Małopolskiem; w ostatnich latach dołączyły do nich leski i bieszczadzki w Podkarpackiem.

2021-05-19 wyk4

Popyt inwestycyjny w lokalizacjach turystycznych może zostać dodatkowo wzmocniony zapowiedziami ułatwień administracyjnych przy budowie domu zapowiedzianych w rządowym programie „Polski Ład”. Dziś na tzw. zgłoszenie można stawiać m.in. parterowe budynki rekreacji indywidualnej do 35 m2. Metraż ma zostać powiększony do 70 m2, a w przypadku domów z poddaszem nawet do 90 m2. Liberalizacja prawa może być bodźcem do wzrostu aktywności budownictwa domów rekreacyjnych czy wakacyjnych pod kątem wynajmu, o ile przepisy, których szczegółów nie znamy, nie będą ograniczały się do budujących na własne potrzeby.

Czy kupujący kolejne nieruchomości nabywają je w miejscu zamieszkania czy może poza nim?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, zbadaliśmy, gdzie znajduje się zabezpieczenie nieruchomości wnioskującego o kredyt, który posiada na koncie już 2 inne czynne kredyty hipoteczne, względem miejsca złożenia wniosku.

2021-05-19 wyk5

Kupujący z większą liczbą kredytów (przyjęliśmy, że to popyt inwestycyjny) nieco częściej niż w przypadku zakupów konsumpcyjnych nabywają nieruchomości poza miejscem, w którym wnioskują o kredyt. Co ciekawe, tendencja ta istotnie nasiliła się w 2020. Inwestorami szczególnie aktywnymi poza miejscem zamieszkania są rolnicy – prawie co druga nieruchomość kupowana inwestycyjnie przez rolnika jest spoza regionu, w którym złożono wniosek.

2021-05-19 wyk6

Nieruchomości zlokalizowane w częściach kraju poza miejscem zamieszakania kupują najczęściej inwestorzy mieszkający w regionach związanych z mniejszymi ośrodkami miejskimi. Wśród inwestorów wielkomiejskich szukających inwestycji poza miejscem zamieszkania dominują mieszkańcy Łodzi i Katowic. Ci pierwsi relatywnie często wybierają inwestycje w sąsiadującym województwie mazowieckim, a ci drudzy szukają inwestycji w Opolskiem i Małopolskiem.

2021-05-19 wyk7

2021-05-19 wyk8

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj