2021-10-22

Zdarza się, że problemy w firmie, które uniemożliwiają przedsiębiorcy spłatę rat leasingowych za auta czy sprzęt, z którego korzysta. Wielu właścicieli firm decyduje się wówczas na ¬wypowiedzenie umowy leasingu, ale warto wiedzieć, że są również inne możliwości.

Gdy w grę wchodzą problemy z płynnością finansową, natychmiast pojawiają się również trudności z regulowaniem rat leasingowych, a to może oznaczać poważne tarapaty. Czy można wcześniej zakończyć leasing?

Posłuchaj podcast: Umowa leasingu i co dalej?

Jak zakończyć leasing przed czasem?

Pierwsza i najważniejsza zasada związana z finansami mówi, że należy powiadomić o swoich problemach partnerów biznesowych jak najszybciej. Nieuregulowanie na czas zobowiązań wynikających z umowy, rzuca cień na wiarygodność kontrahenta.

– Każdy klient – przedsiębiorca – jest inny, każda umowa jest inna i każda sytuacja finansowa jest inna. Czasem firma nie jest w stanie w ogóle spłacać rat leasingowych, a czasem jej problemy są przejściowe i można zawiesić raty na pewien okres lub czasowo je zmniejszyć – rozwiązań jest wiele i zawsze są one uzgadniane indywidualnie z klientem – mówi Aleksandra Chrzanowska, konsultant w Departamencie Produktów i Procesów PKO Leasing. – Najważniejsze, żeby klient jak najszybciej skontaktował się z firmą leasingową i opowiedział o swoich problemach.

Leasing – zakończenie umowy

Jeśli przedsiębiorca nie zgłosi swoich problemów, i nie zapłaci jednej, dwóch czy nawet trzech rat, wówczas firma leasingowa, nie widząc chęci polubownego załatwienia sprawy z jego strony, postępuje zgodnie z zapisami umowy. Dochodzi wtedy do wypowiedzenia umowy leasingu, a przedmiot leasingu jest odbierany. Zdarza się, że taka umowa jest jeszcze wznawiana, ale wiąże się to z dodatkowymi kosztami, co w przypadku kłopotów finansowych firmy, jest dodatkowym niepotrzebnym obciążeniem.

Jak korzystnie zakończyć leasing? – cesja

Jednym ze sposobów na wyjście z kłopotów może być cesja umowy leasingu. Przedsiębiorca może znaleźć inną firmę, która będzie zainteresowania przejęciem zarówno przedmiotu leasingu, jak i obowiązujących warunków umowy. Warunkiem cesji jest jednak zgoda ze strony firmy leasingującej. 

– Finansujący musi sprawdzić, czy nowy klient ma zdolność do obsługiwania takiej umowy, czyli mówiąc wprost, czy posiada zdolność kredytową, żeby zawrzeć umowę leasingu na tych warunkach – tłumaczy Aleksandra Chrzanowska. – Formalnie nie jest zawierana nowa umowa, tylko porozumienie, na mocy którego nowy podmiot kontynuuje zawartą już (aktywną) umowę leasingu.

W takim przypadku najczęściej następują również rozliczenia pomiędzy dotychczasowym leasingującym i nowym klientem, bowiem firma, która zawarła umowę jako pierwsza poniosła już koszty związane z jej obsługą: wpłatę własną i raty leasingowe. Te rozliczenia odbywają się pomiędzy dotychczasowym i nowym korzystającym – już jednak bez udziału firmy leasingowej.

Zakończenie działalności gospodarczej a leasing – wcześniejszy wykup

Jeśli problemy finansowe firmy, zmuszają przedsiębiorcę do zakończenia działalności gospodarczej – może on zachować przedmiot leasingu, ale pod warunkiem rozliczenia umowy leasingu i wcześniejszego wykupu użytkowanego przedmiotu. W tym przypadku również powinien zgłosić się do firmy leasingującej i ustalić z nią indywidualnie warunki takiej transakcji. Nie zawsze takie rozwiązanie jest korzystne finansowo dla użytkownika przedmiotu leasingowanego. Każdorazowo trzeba to więc wyliczyć.

Leasing – zakończenie pracy, czyli upadłość firmy

To najtrudniejsza sytuacja, w której możemy się znaleźć. Jeśli nie porozumiemy się z firmą leasingową, nie dokonamy cesji na inny podmiot gospodarczy ani nie skorzystamy z możliwości wcześniejszego wykupu lub przejęcia leasingu jako umowy konsumenckiej, a nasza firma upada – wówczas obowiązek odstąpienia od umowy spoczywa na syndyku masy upadłościowej, który może również taką umowę kontynuować. W przypadku odstąpienia od umowy przez syndyka, konieczny jest zwrot przedmiotu leasingu do finansującego.

Wypowiedzenie umowy – leasing

To zazwyczaj najmniej korzystne rozwiązanie. W przypadku braku spłat rat leasingowych przez klienta, finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu i odebrać przedmiot leasingu. W takiej sytuacji klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty zgodnie z rozliczeniem opisanym w umowie leasingu (najczęściej jest to zapłata wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem).

 

PKO Leasing to największy leasingodawca w Polsce (wg danych Związku Polskiego Leasingu za 2020 r.). Dzięki skali działalności posiada rabaty u dostawców aut i urządzeń w leasingu i najmie długoterminowym. Do PKO Leasing należą m.in. marki Automarket.pl (nowe i używane auta z gwarancją), Masterlease (leasing i wynajem długoterminowy), Master1.pl (auta używane), MasterRent24.pl (wynajem krótkoterminowy aut).

 

Chcesz porozmawiać o biznesie? Zostaw swój numer, a oddzwoni nasz doradca

Kontakt

 

Informację zawarte na stronie mają charakter informacyjny, reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia usług doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej.