2023-07-19

Poznaj rozwiązania, dzięki którym auto może być benefitem dla pracownika bez znaczącego obciążania finansowego firmy.

Firmy najczęściej udostępniają auta dla osobom pracującym w terenie (np. przedstawicielom handlowym) oraz kadry menedżerskiej. Są jednak sposoby, aby z takiego benefit korzystali inni pracownicy. Firma może zyskać istotne narzędzie do zwiększenia lojalności i motywacji pracownika. Poniżej zebraliśmy dostępne na rynku sposoby.

Sposób 1. Dostęp do programu benefitowego lub specjalnej oferty dealerskiej

Działa to tak: Twoja firma zawiera umowę ramową z dostawcą programu. Zawarcie takiej umowy zwykle nie wiąże się z kosztami. Dzięki temu pracownicy Twojej firmy zyskują dostęp do atrakcyjniejszej oferty aut. Przykład programu: MasterBenefit

Sposób 2. Carsharing w Twojej firmie

Auta w firmie często są używane przez ok. 2-3 godziny dziennie, a w weekendy stoją na parkingu. Możesz lepiej tym zarządzić dzięki współdzieleniu aut wewnątrz firmy. Sposób funkcjonowania jest taki sam jak w firmach carsharingowych – a zarządzanie „ruchem” odbywa się poprzez aplikację mobilną.

Przełożony za pomocą aplikacji, wyraża zgodę na przejazd służbowy i po takiej akceptacji pracownik może korzystać bezpłatnie z samochodu. 

Z kolei auto do jazdy prywatnej po pracy oraz w weekendy, mogą wypożyczyć wszyscy pracownicy i skorzystać z preferencyjnych względem rynku stawek wynajmu. Opłata za skorzystanie z samochodu pobiera się automatycznie z karty płatniczej zarejestrowanej w aplikacji. Przykładem takiego rozwiązania jest MasterShare

Sposób 3. Dopłaty do auta prywatnego

Twoja firma może też dofinansowywać comiesięczną opłatę za wynajem długoterminowy np. w programie benefitowym lub za leasing konsumenckie samochodu pracownika. Jeszcze innym sposobem jest ustalenie miesięcznego ryczałtu lub stawki kilometrowej. To ostatnie rozwiązanie może być korzystne, gdy pracownik sporadycznie potrzebuje auta, a dzięki odpowiedniemu dofinansowaniu – chętniej będzie z niego korzystał do celów firmowych.

 

Informację zawarte na stronie mają charakter informacyjny, reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia usług doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej.