• Tematy specjalne to: (1) Rynki afrykańskie i regionu Zat. Perskiej stanowią niewykorzystany potencjał dla polskiego eksportu – udział eksporterów w Expo 2020 w Dubaju ma na celu to zmienić; (2) Rząd pracuje nad Polityką Eksportową Polski – priorytetowe sektory są bardzo zróżnicowane, (3) Udział towarów, które mogą zostać objęte mechanizmem dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM), w imporcie jest większy w przypadku Polski niż przeciętnie dla pozostałych krajów UE.
  • Główne trendy w handlu zagranicznym: Kumulacja szoków podażowych położyła się cieniem na
    perspektywach wzrostu globalnego PKB. Niedobór komponentów produkcyjnych przekłada się na spadek produkcji (i eksportu) niektórych towarów eksportowych, podczas gdy wzrost cen surowców ogranicza popyt. Siłą polskiego eksportu są nadal produkty wyjeżdżające z nowootwieranych fabryk, ale i w tym wypadku pojawiają się sygnały o problemach po stronie dostaw komponentów produkcyjnych.
  • Trendy w wybranych sektorach: W 2q21 w stosunku do 2q19 wysoką dynamikę eksportu notowano w przypadku urządzeń elektrycznych (baterie do samochodów elektrycznych  hybrydowych, AGD, silniki) oraz elektronicznych i optycznych. Znacznie większy był również eksport odzieży, artykułów rolno-spożywczych oraz wyrobów chemicznych. Z kolei eksport branży motoryzacyjnej był nadal niższy niż przed pandemią.
  • Perspektywy polskiego eksportu: Słabsze prognozy dla głównych rynków eksportowych oraz narastające problemy podażowe mogą ograniczać produkcję i eksport części towarów. Wciąż jednak działać będą czynniki strukturalne, w szczególności wzrost produkcji z tytułu otwierania kolejnych linii nowych zakładów.
  • Prognozy kursów walutowych i stóp procentowych: Po podwyżce stóp procentowych NBP i podobnym kroku w Rumunii już wszystkie główne banki w regionie EŚiW rozpoczęły cykl normalizacji polityki pieniężnej. EBC zaczął ograniczać skalę pandemicznego skupu aktywów, a Fed jest o krok od ogłoszenia taperingu. Gorsze perspektywy globalnego wzrostu oraz normalizacja polityki monetarnej w USA nie będą sprzyjały walutom gospodarek rozwijających się. Na tym tle prognozy dla PLN rysują się dość optymistycznie, ale kluczowa będzie skala reakcji RPP na wysoką inflację, która pozostanie z nami przez wiele kwartałów, bez względu na ruchy Rady.
Pokaż pliki do pobrania
Drukuj