Tematy specjalne to:

  • Czy ograniczenia podażowe wreszcie zaczynają słabnąć? – do takich wniosków prowadzi nowy barometr napięć w globalnym handlu, opracowany przez nowojorski Fed;
  • Zapasy w modelu just in case zamiast just in time? – rozbudowa zapasów jest jednym z czynników, który stoi za obserwowanym w ostatnich miesiącach boomem importowym;
  • Polska po raz pierwszy od ponad 4 lat zanotowała nadwyżkę w handlu zagranicznym energią elektryczną, jednak bilans handlu surowcami energetycznymi jest coraz bardziej na minusie.
Główne trendy w handlu zagranicznym

Światowy handel powrócił do przedpandemicznego trendu. Omikron i kolejne ogniska zakażeń w Chinach mogą prowadzić do ponownych przejściowych zaburzeń w przepływie towarów na świecie. W tych wciąż trudnych warunkach doskonale radzą sobie polscy eksporterzy, mocno rośnie wolumen obrotów z państwami strefy euro, ale także na bardziej egzotycznych rynkach. Pandemicznych strat nie odrobił jeszcze eksport usług.

Trendy w wybranych sektorach

Motoryzacja ciąży eksportowi - w 3q21 wartość sprzedaży zagranicznej pojazdów i części nadal była niższa niż przed pandemią. Zwiększyła się za to dynamika przyrostu eksportu wobec 3q19 w branżach „surowcowych” – rolnictwie, chemii, produkcji metali.

Perspektywy polskiego eksportu

Optymistyczne prognozy dla gospodarek głównych partnerów handlowych Polski sugerują, że dynamika eksportu powinna utrzymać się na poziomie około 10%.

Prognozy kursów walutowych i stóp procentowych

Stopy procentowe w regionie dynamicznie rosną, a na najsilniejsze zacieśnienie polityki pieniężnej zdecydował się Bank Czech, co umacnia koronę. Relatywnie mniejsza skala podwyżek w Polsce utrzymuje pod presją notowania złotego, ale kurs nadal skutecznie równoważy interesy importerów i eksporterów. Coraz bliżej podwyżek stóp procentowych jest amerykańska Rezerwa Federalna, a to na początku 2022 może wywierać presję na waluty gospodarek wschodzących. W strefie euro podwyżki nadal pozostają bardzo odległą przyszłością.

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj