PKO Bank Polski prowadzi jedną z największych sieci correspondent banking w Polsce i za granicą. Dobrze rozwinięta infrastruktura rozliczeń międzynarodowych oraz krajowe systemy rozliczeniowe umożliwiają nam skuteczną obsługę realizacji płatności zagranicznych.
Jako lider na rynku transakcji w polskich złotych z ponad 200 rachunkami banków zagranicznych w swoich księgach, PKO Bank Polski zajmuje pierwszą pozycję na rynku rozliczeń w polskiej walucie.
Departament Bankowości Zagranicznej i Instytucjonalnej jest głównym punktem kontaktowym dla wszystkich banków i instytucji finansowych zainteresowanych nawiązywaniem relacji z PKO Bankiem Polskim. Zespół doświadczonych doradców Departamentu bardzo uważnie i elastycznie podchodzi do potrzeb naszych partnerów, oraz pomaga im zwiększać zyski i skutecznie osiągać cele biznesowe.

 

Jako wiodąca polska instytucja rozliczająca płatności zagraniczne, PKO Bank Polski oferuje otwarcie i prowadzenie rachunków LORO w głównych walutach z pełnym zakresem usług odpowiadającym potrzebom międzynarodowych instytucji finansowych.

Konkretne warunki umowy są negocjowane indywidualnie z klientami.

PKO Bank Polski rozpoczyna bezpośrednie rozliczenia transakcji w dolarze singapurskim i randzie południowoafrykańskim

20.06.2017

  • PKO Bank Polski wprowadził usługę bezpośrednich rozliczeń w dolarze singapurskim i randzie południowoafrykańskim.
  • To duże ułatwienie dla przedsiębiorców prowadzących działalność na tych rynkach.
  • PKO Bank Polski prowadzi bezpośrednie rozliczenia już w dwudziestu trzech walutach i umożliwia rozliczenia we wszystkich istotnych dla polskich firm regionach świata.

Dolar singapurski (SGD) i rand południowoafrykański (ZAR) dołączyły do walut w których PKO Bank Polski prowadzi rozliczenia bezgotówkowe. Tym samym ich liczba w tabeli kursowej Banku, wzrosła do dwudziestu trzech. Płatności w nowych walutach klienci PKO Banku Polskiego mogą zlecać zarówno w kanałach elektronicznych jak i w oddziałach Banku.

Znaczne ułatwienie rozliczeń w handlu zagranicznym

- Udostępnienie bezpośrednich rozliczeń w SGD i ZAR jest kolejnym krokiem w realizacji strategii Banku skierowanej na wspieranie ekspansji polskich firm na rynkach międzynarodowych, w tym w odległych regionach świata, takich jak Azja, Afryka czy Zatoka Perska. Mimo że niektóre banki oferują te waluty w swoich tabelach kursowych, jesteśmy jedynym bankiem w Polsce, który bezpośrednio rozlicza płatności z partnerami w Singapurze i jednym z nielicznych oferujących bezpośrednie rozliczenie z RPA - podkreśla Radosław Ptaszek, dyrektor Departamentu Bankowości Zagranicznej i Instytucjonalnej w PKO Banku Polskim.

Nawiązanie przez PKO Bank Polski bezpośrednich relacji z zagranicznymi instytucjami finansowymi powoduje brak konieczności uczestnictwa banków pośredniczących w procesie wymiany walut. Dzięki temu koszty przelewów walutowych ponoszone przez klientów są niższe, a transakcje są realizowane szybciej. Z rozliczeń w nowych walutach mogą korzystać zarówno klienci indywidualni jak i korporacyjni.

Wsparcie firm w ekspansji zagranicznej

Wielu klientów PKO Banku Polskiego to przedsiębiorstwa już działające na światowych rynkach bądź firmy, które mają aspiracje do rozwoju działalności zagranicznej. Bank konsekwentnie wdraża strategię polegającą na wspieraniu firm prowadzących ekspansję. Jej elementem było uruchomienie w 2015 roku we Frankfurcie nad Menem oddziału korporacyjnego nakierowanego na obsługę polskich firm prowadzących działalność za zachodnią granicą. Kolejny oddział korporacyjny PKO Bank Polski uruchomił w kwietniu w 2017 roku w Czechach. W ofercie niemieckiego i czeskiego oddziału PKO Banku Polskiego znajduje się pełna paleta usług i produktów dla klientów korporacyjnych. Obejmuje ona m.in.: bankowość transakcyjną (w tym międzynarodowy cash pooling), bankowość elektroniczną, produkty skarbowe, trade finance czy kredyty korporacyjne.

Bank jest też obecny na Ukrainie, gdzie działa należący do grupy kapitałowej Kredobank oraz w Szwecji gdzie od 2013 roku funkcjonuje spółka PKO Leasing Sverige. Równolegle do zwiększania fizycznej obecności na rynkach zagranicznych, rozwijana jest także oferta finansowania handlu międzynarodowego na odległych rynkach. Bank, jako lider bankowości korespondenckiej w Polsce, współpracuje z bankami korespondentami w każdym istotnym regionie świata.

Obecnie PKO Bank Polski współpracuje z ponad 1300 bankami, działającymi we wszystkich istotnych dla polskich klientów krajach, oferując rozliczenia międzynarodowe w dwudziestu trzech walutach. Rozwój kompetencji bankowości zagranicznej pozwala klientom PKO Banku Polskiego nie tylko na osiąganie prostych oszczędności, ale przede wszystkim wzmacnia poczucie posiadania kompetentnego partnera, który podąża za swoimi klientami udzielając im wsparcia wszędzie tam, gdzie prowadzą swoją działalność