KREDOBANK SA (wcześniej – Zachodnio-Ukraiński Bank Komercyjny oraz Kredyt Bank Ukraina) jest bankiem uniwersalnym. Jest to największy bank Ukrainy Zachodniej, Centrala którego mieści się we Lwowie – mieście nieopodal granicy polskiej, na rubieży obu kultur. Czyni to KREDOBANK SA podmiotem, szczególnie predestynowanym do rozliczania kontraktów zawieranych przez firmy z obu krajów.

 KREDOBANK SA działa na rynku ukraińskim od 1990 roku, a od 2004 roku jego akcjonariuszem strategicznym jest PKO Bank Polski, którego udział w kapitale zakładowym Banku stanowi ponad 99,57%. Współpraca z PKO Bank Polski uczynił KREDOBANK SA największą polską inwestycją w sektor bankowy Ukrainy. KREDOBANK SA jest jednym z dwóch banków ukraińskich, rating kredytowy których od 2006 r. określa jedna z najstarszych na świecie agencji ratingowych – Standard & Poor's.

 Bank oferuje pełen zakres usług dla klientów detalicznych, przedsiębiorstw małego, średniego i dużego biznesu w 23-ch obwodach Ukrainy oraz Kijowie. Obecnie  KREDOBANK SA należy do grupy TOP 20 największych banków ukraińskich pod względem aktywów, wielkości portfela kredytowego osób fizycznych, wolumenu depozytów detalicznych oraz ilości emitowanych kart płatniczych.

Według stanu na lipiec 2016 roku sieć placówek KREDOBANK SA liczy 110 filii w 23-ch z 24-ch obwodów Ukrainy.

W 2015 roku KREDOBANK SA dwukrotnie stanął na czele rankingu najbardziej wytrwałych banków Ukrainy, przygotowanego przez magazyn "Forbes" (Ukraina). Ocena ta ma na celu określenie banków z wysoką wewnętrzną zdolnością do przetrwania w okresie niestabilności systemowej.

Również w 2015 roku KREDOBANK SA zajął pierwsze miejsce w rankingu niezawodności depozytów bankowych Ukrainy, który prowadzi ukraińska agencja ratingowa "Standard-Ranking", liderował w  rankingu najbardziej stabilnych banków Ukrainy na podstawie wyników III kwartału 2015 roku od portalu finansowego "Minfin" i wszedł do TOP-3 banków w kategorii "Wsparcie małego i średniego biznesu" rankingu od gazety "Biznes". Ponadto, KREDOBANK SA wszedł do TOP-10 wiarygodnych ukraińskich banków według magazynu "Nowoje wremia" i zwyciężył w nominacji "W świecie pieniędzy: Lwów bankowy" XVI konkursu "Twarz miasta-2015", który co roku odbywa się pod egidą Lwowskiej Rady Miejskiej i Lwowskiej Izby Handlowo-Przemysłowej.

W 2016 roku KREDOBANK SA zajął drugie miejsce w rankingu zaufania największych i dużych banków ukraińskich od magazynu "Hroszi", drugie miejsce w rankingu najbardziej wiarygodnych banków Ukrainy według magazynu "Własnyj rachunok" oraz zajął drugie miejsce w rankingu "Top - 15 najbardziej stabilnych banków” wg wersji portalu Forinsurer.com. KREDOBANK SA zdobył również drugie miejsce w kategorii "Kredyty samochodowe" w corocznym badaniu "50 wiodących banków Ukrainy" w wersji agencji "Finansowy klub".

 

 

2012 rok
2011 rok
2010 rok
2013 rok
2014 rok
2015 rok
Rada Nadzorcza Spółki
Zarząd KredoBank
Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia
Strategia i kierunki rozwoju