• Jesteśmy uniwersalnym bankiem z centralą we Lwowie, którego właścicielem jest PKO Bank Polski
 • Na rynku Ukrainy pracujemy od 33 lat
 • Należymy do 15 największych banków w Ukrainie pod względem: aktywów, wielkości portfela kredytowego osób fizycznych i prawnych, depozytów detalicznych oraz liczby wydawanych kart płatniczych
 • Nasze Centrum Rozwoju Biznesu Ukraińsko-Polskiego we Lwowie komunikuje się w 3 językach: polskim, ukraińskim oraz angielskim
 • Jesteśmy uczestnikiem Programu Finansowego Wspierania Eksportu realizowanego przez BGK-KUKE
 • Prowadzimy programy wsparcia ukraińskiego biznesu w ramach programu gwarancji kredytowych EBRD i Komisji Europejskiej
 • Stawiamy na nowe technologie i cyfryzację naszych usług bankowych

Więcej o Kredobanku

Nasze główne cele:

 • W warunkach stanu wojennego priorytetem jest zapewnienie przez nas pracownikom bezpieczeństwa, utrzymanie ciągłości działania i bieżąca obsługa klientów
 • Osiągnięcie wysokiego poziomu zwrotu na kapitał, co umożliwi nam zwiększyć skalę działalności
 • Zwiększenie poziomu satysfakcji klientów i ich aktywności
 • Wzrost udziału w obsłudze obrotów handlu zagranicznego między Ukrainą a Polską

Kredobank w liczbach

 • Ponad  1,2 mld USD – suma bilansowa
 • Ponad 600 tys. klientów detalicznych i 57 tys. firm i przedsiębiorstw
 • 67 oddziałów na terenie całej Ukrainy
 • 10 miejsce spośród 65 banków ze względu na wolumen kredytów detalicznych

Nagrody i wyróżnienia

 • I miejsce w rankingu niezawodności depozytów bankowych Ukrainy od agencji „Standard-Rating” według wyników 2022 r.
 • I miejsce w nominacji „Karta premialna, corocznego wyróżnienia usług finansowych banków Ukrainy „FinAwards” według wyników 2022 r.
 • Najwyższy rating kredytowy w kraju – uaAAA od agencji ratingowych Standard-Rating i Expert-Rating        
Rada Nadzorcza Spółki

Jacek Matusiak

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Sławomir Bukowski

Członek Rady Nadzorczej

Natalia Czuchraj

Członek Rady Nadzorczej

Lew Kloba

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Oszast

Członek Rady Nadzorczej

Rafał Zalewski

Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki

Jerzy Jacek Szugajew

Prezes Zarządu

Wojciech Tarasiuk

I Wiceprezes Zarządu

Artur Cieślar

Wiceprezes Zarządu

Oleg Noga

Wiceprezes Zarządu

Adam Świrski

Wiceprezes Zarządu

Anton Kirkacz

Członek Zarządu