• Specjalizujemy się w kredytach hipotecznych dla klientów indywidualnych
  • Mamy największą w Polsce sieć oddziałów, pośredników i agentów
  • Jesteśmy liderem na polskim rynku banków hipotecznych – największy udział i zysk w obrocie listów zastawnych oraz największa wartość emitowanych listów

Więcej o Banku Hipotecznym

Pozyskujemy i emitujemy listy zastawne, które mają być głównym źródłem długoterminowego finansowania kredytów hipotecznych.

Listy zastawne to rodzaj obligacji, które zabezpieczamy wierzytelnościami z kredytów hipotecznych. Są więc jednym z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych.

Zapewniamy:

  • klientom – kredyty hipoteczne,
  • inwestorom – długoterminowe listy zastawne o wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Bank Hipoteczny w liczbach

  • 17,2 mld zł to łączna wartość wyemitowanych przez nas i pozostających w obrocie listów zastawnych w 2020 r.
  • 66% – udział w łącznej wartości wyemitowanych przez polskie banki hipoteczne listów zastawnych
  • 82 mln zł zysku w 2020 r.
  • 86% – nasz udział netto w łącznej puli zysku zrealizowanego przez polskie banki hipoteczne

Nagrody i wyróżnienia:

  • Rating (ocena) Aa1 agencji ratingowej Moody’s Investors Service – za wysokie bezpieczeństwo naszych listów zastawnych (grudzień 2020)
Rada Nadzorcza Spółki

Mieczysław Król

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Brzozowski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Elżbieta Bugaj

Członek Rady Nadzorczej

Lucyna Kopińska

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Kwiecień

Członek Rady Nadzorczej

Jadwiga Lesisz

Członek Rady Nadzorczej

Paweł Metrycki

Członek Rady Nadzorczej

Jakub Niesłuchowski

Członek Rady Nadzorczej

Ilona Wołyniec

Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki

Daniel Goska

Prezes Zarządu

Piotr Kochanek

Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Surdy

Wiceprezes Zarządu