PKO Bank Hipoteczny specjalizuje się w kredytach hipotecznych dla klientów indywidualnych.  W oparciu o strategiczną współpracę z PKO Bankiem Polskim, kredyty te są oferowane klientom detalicznym w największej w Polsce sieci oddziałów, pośredników i agentów.

Kluczowym zadaniem PKO Banku Hipotecznego jest emisja listów zastawnych, które mają stanowić główne źródło długoterminowego finansowania udzielanych przez Bank kredytów zabezpieczonych nieruchomościami.

Misją PKO Banku Hipotecznego jest zapewnienie:

klientom – produktów kredytowych w zakresie finansowania nieruchomości,

inwestorom – długoterminowych listów zastawnych o wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Utworzenie banku hipotecznego jest jednym z elementów strategii Grupy PKO Banku Polskiego. Koncepcja funkcjonowania PKO Banku Hipotecznego oparta jest na integracji operacyjnej z PKO Bankiem Polskim. Jej celem jest osiągnięcie maksymalnych synergii w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, co oznacza optymalne wykorzystanie składników majątku oraz know-how Grupy.

Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. Listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Są one tym samym jednym z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych oferowanych na świecie. Wysoki poziom bezpieczeństwa listów zastawnych przekłada się bezpośrednio na ich cenę, co pozwala Grupie na finansowanie się po kosztach niższych od kosztów emisji obligacji niezabezpieczonych.

Emisja listów zastawnych przez PKO Bank Hipoteczny pozwala również na uwolnienie płynności oraz kapitału Grupy PKO Banku Polskiego, a co za tym idzie na zwiększenie akcji kredytowej. Finansowanie kredytów hipotecznych listami zastawnymi zwiększa także bezpieczeństwo Grupy poprzez częściową eliminację niedopasowania terminowej struktury aktywów i pasywów.

PKO Bank Hipoteczny zakłada w strategii rozwoju, że w okresie trzech lat od rozpoczęcia działalności stanie się wiodącym emitentem listów zastawnych i zajmie pozycję lidera na polskim rynku.

 

Zarząd Spółki

Paulina Strugała

Prezes Zarządu

Daniel Goska

Wiceprezes Zarządu

Piotr Kochanek

Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki

Jan Emeryk Rościszewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Paweł Metrycki

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Justyna Borkiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Lucyna Kopińska

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Kwiecień

Członek Rady Nadzorczej

Jadwiga Lesisz

Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Odzioba

Członek Rady Nadzorczej

Ilona Wołyniec

Członek Rady Nadzorczej

Strategia

Strategia przyjęta przez PKO Bank Hipoteczny zakłada zajęcie czołowego miejsca na polskim rynku w zakresie emisji listów zastawnych.