• Specjalizujemy się w kredytach hipotecznych dla klientów indywidualnych
  • Jesteśmy liderem na polskim rynku banków hipotecznych – pod względem wartości  wyemitowanych hipotecznych listów zastawnych oraz portfela kredytów hipotecznych

Więcej o Banku Hipotecznym

Emitujemy listy zastawne, które są głównym źródłem długoterminowego finansowania kredytów hipotecznych.

Listy zastawne to rodzaj obligacji, które zabezpieczamy w szczególności wierzytelnościami z kredytów hipotecznych. Są więc jednym z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych.

Zapewniamy:

  • klientom – kredyty hipoteczne,
  • inwestorom – długoterminowe listy zastawne o wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Bank Hipoteczny w liczbach

  • 13,1 mld zł to łączna wartość wyemitowanych przez nas i pozostających w obrocie listów zastawnych według stanu na koniec 2021 r.
  • 57% – udział w łącznej wartości wyemitowanych przez polskie banki hipoteczne listów zastawnych pozostających w obrocie według stanu na koniec 2021 r.
  • 95 mln zł zysku w 2021 r.

Nagrody i wyróżnienia:

  • Rating (ocena) Aa1 agencji ratingowej Moody’s Investors Service – za wysokie bezpieczeństwo naszych listów zastawnych (grudzień 2020)
Rada Nadzorcza Spółki

Mieczysław Król

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Brzozowski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Baum

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Jaworski

Członek Rady Nadzorczej

Lucyna Kopińska

Członek Rady Nadzorczej

Jadwiga Lesisz

Członek Rady Nadzorczej

Paweł Metrycki

Członek Rady Nadzorczej

Jakub Niesłuchowski

Członek Rady Nadzorczej

Ilona Wołyniec

Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki
 

Katarzyna Kurkowska-Szczechowicz

Prezes Zarządu

Piotr Kochanek

Wiceprezes Zarządu

Stanisław Skoczylas

Wiceprezes Zarządu

 

Katarzyna Surdy

Wiceprezes Zarządu