• Finansujemy potrzeby mieszkaniowe klientów indywidualnych
  • Jesteśmy liderem na polskim rynku banków hipotecznych, zarówno pod względem wartości  wyemitowanych hipotecznych listów zastawnych, jak i portfela kredytów hipotecznych

Więcej o Banku Hipotecznym

Emitujemy listy zastawne, które są głównym źródłem długoterminowego finansowania kredytów hipotecznych.

Listy zastawne to jedne z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych zabezpieczone wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych.

Zapewniamy:

  • klientom – kredyty hipoteczne dopasowane do ich potrzeb,
  • inwestorom – długoterminowe listy zastawne o wysokim poziomie bezpieczeństwa,
  • pracownikom – stabilne zatrudnienie i atrakcyjne pakiety socjalno-motywacyjne.

Bank Hipoteczny w liczbach

  • 12 mld zł wyemitowanych przez nas i pozostających w obrocie listów zastawnych według stanu na koniec 2022 r.
  • 57% – udział w łącznej wartości wyemitowanych przez polskie banki hipoteczne listów zastawnych według stanu na koniec 2022 r.

Nagrody i wyróżnienia:

  • Rating (ocena) Aa1 agencji ratingowej Moody’s Investors Service – za wysokie bezpieczeństwo naszych listów zastawnych (ocena potwierdzona 20 grudnia 2022) – najwyższy możliwy rating na polskim rynku
  • Certyfikacja agencji Climate Bonds Initiative dla wyemitowanych przez PKO Bank Hipoteczny Zielonych Listów Zastawnych (czerwiec 2022) -  przyznawana obligacjom spełniającym najwyższe standardy w zakresie pozytywnego wpływu na środowisko
Rada Nadzorcza Spółki

Mieczysław Król

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Baum

Członek Rady Nadzorczej

Maciej Brzozowski

Członek Rady Nadzorczej

Lucyna Kopińska

Członek Rady Nadzorczej

Jadwiga Lesisz

Członek Rady Nadzorczej

Paweł Metrycki

Członek Rady Nadzorczej

Jakub Niesłuchowski

Członek Rady Nadzorczej

 
Zarząd Spółki
 

Katarzyna Kurkowska-Szczechowicz

Prezes Zarządu

 

Piotr Jaworski

Wiceprezes Zarządu

Piotr Kochanek

Wiceprezes Zarządu

Stanisław Skoczylas

Wiceprezes Zarządu