Spółka PKO Faktoring S.A. rozpoczęła działalność operacyjną w pierwszej połowie 2009 r. Oferuje klientom usługi faktoringu krajowego bez przejęcia ryzyka, faktoringu krajowego z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy krajowego, faktoringu eksportowego z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy zagranicznego, a także usługi faktoringu odwrotnego.

PKO Faktoring S.A. dysponuje nowoczesnym systemem operacyjnym Factornet umożliwiającym efektywne zarządzanie należnościami oraz zapewniającym klientom kompleksową informację online o rachunku faktoringowym.

PKO Faktoring S.A. należy do Polskiego Związku Faktorów - organizacji skupiającej największe firmy z branży faktoringowej w Polsce. Obecność w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego - największego banku polskiego - gwarantuje Spółce dostęp do kapitału, bezpieczeństwo finansowe i stabilność działania.

2015 rok
2014 rok
2013 rok
2012 rok
2011 rok
Rada Nadzorcza Spółki
Zarząd Spółki
Strategia i kierunki rozwoju
Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia