Spółka PKO Faktoring S.A. rozpoczęła działalność operacyjną w pierwszej połowie 2009 r. Oferuje klientom usługi faktoringu krajowego bez przejęcia ryzyka, faktoringu krajowego z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy krajowego, faktoringu eksportowego z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy zagranicznego, a także usługi faktoringu odwrotnego.

PKO Faktoring S.A. dysponuje nowoczesnym systemem operacyjnym Factornet umożliwiającym efektywne zarządzanie należnościami oraz zapewniającym klientom kompleksową informację online o rachunku faktoringowym.

PKO Faktoring S.A. należy do Polskiego Związku Faktorów - organizacji skupiającej największe firmy z branży faktoringowej w Polsce. Obecność w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego - największego banku polskiego - gwarantuje Spółce dostęp do kapitału, bezpieczeństwo finansowe i stabilność działania.

2015 rok
2014 rok
2013 rok
2012 rok
2011 rok
Rada Nadzorcza Spółki

Rafał Antczak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Metrycki

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Pach

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Radosław Drozd

Sekretarz Rady Nadzorczej

Grzegorz Oszast

Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki

Piotr Mierzejewski

Prezes Zarządu

Karol Ostrowski

Wiceprezes Zarządu

Sergiusz Kulka

Członek Zarządu

Strategia i kierunki rozwoju
Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia