PKO BP Finat sp. z o.o. - Spółka z Grupy PKO BP, która świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego – m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek. Specjalizuje się również w outsourcingu kompetencyjnym specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów informatycznych – dysponuje bazą 10 tysięcy ekspertów. Oferuje najwyższe standardy obsługi i wsparcia, opierając się na autorskich systemach informatycznych i korzystając z wieloletniego doświadczenia.

Do klientów PKO BP Finat należą: PKO Bank Polski S.A., PKO TFI S.A., PKO BP BANKOWY PTE S.A. oraz inne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych i Ubezpieczeń:  TFI BDM S.A., TFI AGRO S.A., MCI Capital TFI S.A. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: www.finat.pl

Zakres podstawowej działalności spółki pozwala na świadczenie usług dodatkowych m.in. prowadzenie Call Center, gdzie spółka realizuje telefoniczne zlecenia Klientów TFI i PTE zapewniając profesjonalną ich obsługę. Spółka oferuje także rozwiązania w zakresie wsparcia operacyjnego m.in. usługi skanowania i archiwizacji dokumentów.

PKO BP Finat sp. z o.o. zapewnia pełne bezpieczeństwo procesu przetwarzania informacji, czego świadectwem jest posiadany Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z wymaganiami ISO 27001:2013. W zakresie jakości usług świadczonych na rzecz funduszy spółka posiada Certyfikat Zgodności ISAE 3402.

Rada Nadzorcza Spółki

Adam Marciniak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Żochowski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Ryczek

Sekretarz Rady Nadzorczej

Paulina Strugała

Członek Rady Nadzorczej

Maciej Wyszoczarski

Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki

Agnieszka Surmacka

Prezes Zarządu

Iwona Czułada

Wiceprezes

Jakub Kachlicki

Wiceprezes