PKO BP Finat sp. z o.o. - Spółka z Grupy PKO BP, która świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego – m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek. Specjalizuje się również w outsourcingu kompetencyjnym specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów informatycznych – dysponuje bazą 8 tysięcy ekspertów. Oferuje najwyższe standardy obsługi i wsparcia, opierając się na autorskich systemach informatycznych i korzystając z wieloletniego doświadczenia.

Do klientów PKO BP Finat należą: PKO Bank Polski S.A., PKO TFI S.A., PKO BP BANKOWY PTE S.A. oraz inne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych i Ubezpieczeń:  TFI BDM S.A., TFI AGRO S.A., MCI Capital TFI S.A., GO TFI S.A., Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.  Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: www.finat.pl

Zakres podstawowej działalności spółki pozwala na świadczenie usług dodatkowych m.in. prowadzenie Call Center, gdzie spółka realizuje telefoniczne zlecenia Klientów TFI i PTE zapewniając profesjonalną ich obsługę. Spółka oferuje także rozwiązania w zakresie wsparcia operacyjnego m.in. usługi skanowania i archiwizacji dokumentów.

PKO BP Finat sp. z o.o. zapewnia pełne bezpieczeństwo procesu przetwarzania informacji, czego świadectwem jest posiadany Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z wymaganiami ISO/IEC 27001:2005 . W zakresie jakości usług świadczonych na rzecz funduszy spółka posiada Certyfikat Zgodności ISAE 3402.

 

 

2014 rok
2013 rok
2012 rok
2011 rok
2010 rok
Rada Nadzorcza Spółki
Zarząd Spółki
Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia
Strategia i kierunki rozwoju