PKO Leasing Spółka Akcyjna powstał w 1999 jako firma o uniwersalnym charakterze, która oferuje wszystkie rodzaje leasingu. Od 2010 dynamicznie wzrasta wartość finansowanych środków trwałych, co sprawia, że znajduje się w ścisłej czołówce rynku.

Priorytetem PKO Leasing jest zadowolenie klienta. Oferta jest bardzo bogata i zawiera wiele produktów i usług leasingowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, korporacji i klientów strategicznych. Finansuje zarówno pojazdy, maszyny i urządzenia, projekty inwestycyjne (np. linie technologiczne), jak i statki, samoloty, czy nieruchomości. Poza standardowymi produktami posiada w swojej ofercie usługę wynajmu floty samochodowej, współpracy z dostawcami i pożyczki dla przedsiębiorców i rolników.

Oferta PKO Leasing jest dostępna w oddziałach własnych oraz placówkach PKO Banku Polskiego. W 2013 powstała spółka działająca w Szwecji – PKO Leasing Sverige AB, która tworzy Grupę Kapitałową PKO Leasing. W 2014 PKO Leasing połączył się z Nordea Finance Polska i wyrósł na jednego z najpoważniejszych graczy na polskim rynku usług leasingowych. W 2016 połączył się także z PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.

2015 rok
2014 rok
2013 rok
2012 rok
2011 rok
2010 rok
Rada Nadzorcza Spółki
Zarząd Spółki
Strategia i kierunki rozwoju
Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia