PKO Leasing Spółka Akcyjna powstał w 1999 jako firma o uniwersalnym charakterze, która oferuje wszystkie rodzaje leasingu. Od 2010 dynamicznie wzrasta wartość finansowanych środków trwałych, co sprawia, że znajduje się w ścisłej czołówce rynku.

Priorytetem PKO Leasing jest zadowolenie klienta. Oferta jest bardzo bogata i zawiera wiele produktów i usług leasingowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, korporacji i klientów strategicznych. Finansuje zarówno pojazdy, maszyny i urządzenia, projekty inwestycyjne (np. linie technologiczne), jak i statki, samoloty, czy nieruchomości. Poza standardowymi produktami posiada w swojej ofercie usługę wynajmu floty samochodowej, współpracy z dostawcami i pożyczki dla przedsiębiorców i rolników.

Oferta PKO Leasing jest dostępna w oddziałach własnych oraz placówkach PKO Banku Polskiego. W 2013 powstała spółka działająca w Szwecji – PKO Leasing Sverige AB, która tworzy Grupę Kapitałową PKO Leasing. W 2014 PKO Leasing połączył się z Nordea Finance Polska i wyrósł na jednego z najpoważniejszych graczy na polskim rynku usług leasingowych. W 2016 połączył się także z PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.

2015 rok
2014 rok
2013 rok
2012 rok
2011 rok
2010 rok
Rada Nadzorcza Spółki

Zbigniew Jagiełło

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jakub Papierski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Kajus Augustyniak

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Galas

Członek Rady Nadzorczej

Anna Kopka

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Oszast

Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Wrońska

Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki

Paweł Pach

Prezes Zarządu

Jarosław Brzuzy

Wiceprezes Zarządu

Mirosław Grzelak

Wiceprezes Zarządu

Radosław Drozd

Członek Zarządu

Maciej Jakubowski

Członek Zarządu

Strategia i kierunki rozwoju
Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia