PKO Bank Hipoteczny S.A.

 • Finansujemy potrzeby mieszkaniowe klientów indywidualnych
 • Jesteśmy liderem na polskim rynku banków hipotecznych, zarówno pod względem wartości wyemitowanych hipotecznych listów zastawnych, jak i portfela kredytów hipotecznych

PKO BP Bankowy PTE w liczbach

12 mld zł
wyemitowanych przez nas i pozostających w obrocie listów zastawnych  ? wg stanu na koniec 2022 r.

Udział 57 %
łącznej wartości wyemitowanych przez polskie banki hipoteczne listów zastawnych  ? wg stanu na koniec 2022 r.

Grafika do linku

Emitowane przez nas listy zastawne są głównym źródłem długoterminowego finansowania kredytów hipotecznych. Listy zastawne to jedne z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych zabezpieczone wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych.

Władze

  • Jakub Niesłuchowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Tomasz Baum - Członek Rady Nadzorczej
  • Lucyna Kopińska - Członek Rady Nadzorczej
  • Jadwiga Lesisz - Członek Rady Nadzorczej
  • Paweł Metrycki - Członek Rady Nadzorczej
  • Katarzyna Kurkowska-Szczechowicz - Prezes Zarządu
  • Piotr Jaworski - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Kochanek - Wiceprezes Zarządu