PKO BP Bankowy PTE

 • PKO PTE zarządza PKO BP Bankowym Otwartym Funduszem Emerytalnym (OFE) oraz PKO Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (PKO DFE)
 • Umożliwiamy samodzielne budowanie emerytur na kontach PKO IKZE lub PKO IKE w ramach PKO DFE
 • Wpłaty na konto objęte są ulgą podatkową lub zwrotem nadpłaconego podatku
 • Można jednocześnie oszczędzać na dwóch kontach

PKO BP Bankowy PTE w liczbach

blisko 860 tys.
klientów nam zaufało

blisko 158,4 mln zł
saldo na rachunkach PKO DFE (IKE i IKZE) na koniec 2022 r.

10 103
otwartych rejestrów PKO DFE (IKE i IKZE) na koniec 2022 r.

ponad 7 mld zł
wartość aktywów PKO OFE na koniec 2022 r.

Władze

  • Barbara Soares da Silva - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Andrzej Sołdek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Paweł Czechowski - Członek Rady Nadzorczej
  • Paulina Muskała - Ruszczyk - Członek Rady Nadzorczej
  • Mariusz Sokołowski - Członek Rady Nadzorczej
  • Wojciech Rostworowski - Prezes Zarządu
  • Radosław Kiełbasiński - Wiceprezes Zarządu
  • Marek Kałęcki - Członek Zarządu