PKO BP Finat

 • Ułatwiamy prowadzenie firm z sektora finansowego, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego dostarczamy też usługi jako krajowa instytucja płatnicza
 • Nasz agent transferowy pomaga w prowadzeniu rejestrów i rozliczaniu uczestników funduszy inwestycyjnych, emerytalnych, kapitałowych
 • Wspieramy w poprowadzeniu księgowości funduszy i spółek
 • W 2019 roku uruchomiliśmy System Ewidencji PPK, dzięki czemu łatwo skontrolujesz online wpłaty PPK dla swoich pracowników
 • W ofercie mamy również usługi IT oraz outsourcing kompetencyjny specjalistów IT

PKO BP Finat w liczbach

87 mln zł
kapitału firmy w 2022 r.

138 mln zł
wartości aktywów w 2022 r.

29,6 mln zł
zysku netto w 2022 r.

Władze

  • Piotr Krawczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Edyta Jordan - Członek Rady Nadzorczej
  • Paweł Litwiński - Członek Rady Nadzorczej
  • Piotr Krawczyk - Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki