PKO TFI

 • 26 lat doświadczenia na światowym i polskim rynku inwestycyjnym
 • Ponad 60 rodzajów funduszy, programów inwestycyjnych oraz produktów emerytalnych (PPK, PPE, Pakiet emerytalny IKZE+IKE) - szeroka oferta funduszy inwestycyjnych, zróżnicowanych pod względem poziomu ryzyka i czasu inwestowania, pozwala klientowi wybrać portfel najlepiej odpowiadający jego potrzebom
 • Lider pod względem zgromadzonych aktywów w PPK
 • Oferta dostępna w większości placówek PKO Banku Polskiego, w punktach Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego, a także online w iPKO, IKO i na i-fundusze
Nasze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zostało założone przez PKO Bank Polski (obecnie naszego jedynego akcjonariusza) i jedną z największych grup finansowych świata - Credit Suisse

PKO BP Bankowy PTE w liczbach

ponad 2 mln
klientów  ? dane na dzień 30.06.2023 r.

189,3 mln zł
zysku netto w 2022 r.

35,5 mld zł
aktywów w zarządzaniu  ? dane na dzień 30.06.2023 r.

31,5 %
udziału w rynku  ? dane na dzień 30.06.2023 r.

Władze

  • Paulina Muskała- Ruszczyk - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Andrzej Zajko - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Mariusz Adamiak - Członek Rady Nadzorczej
  • Tomasz Frąckowiak - Członek Rady Nadzorczej
  • Piotr Kwiecień - Członek Rady Nadzorczej
  • Bogdan Włodarczyk – Członek Rady Nadzorczej.
  • Rafał Madej - Prezes Zarządu
  • Grzegorz Chłopek - Wiceprezes Zarządu
  • Rafał Matulewicz - Wiceprezes Zarządu
  • Remigiusz Nawrat - Wiceprezes Zarządu