Katarzyna Zimnicka-Jankowska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Katarzyna Zimnicka-Jankowska jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w spółce cyber_Folks S.A. notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wcześniej zasiadała w radach nadzorczych takich spółek jak IDS-BUD S.A., DiM Construction Sp. z o.o. i Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Od 2012 roku ma własną działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi doradztwa strategicznego i finansowego obejmujące doradztwo przy transakcjach fuzji i przejęć, pozyskiwania finansowania, wycen i analiz efektywności projektów inwestycyjnych. W latach 2010-2012 była Członkiem Zarządu PKP Intercity S.A. odpowiedzialnym m.in. za tworzenie i realizację strategii oraz planowanie i realizację kluczowych procesów inwestycyjnych.  Wcześniej pracowała na stanowiskach dyrektorskich w firmach zajmujących się doradztwem typu corporate finance tj. KPMG czy Pekao Access.

Katarzyna Zimnicka-Jankowska jest absolwentką Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Posiada również tytuł CFA (Charted Financial Analyst).

Niezależny Członek Rady Nadzorczej