Zarząd banku

Szymon Midera

Wiceprezes Zarządu Banku kierujący pracami Zarządu Banku

Krzysztof Dresler

Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Finansów i Rachunkowości i Obszar Administracji

Ludmiła Falak-Cyniak

Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw

Piotr Mazur

Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Zarządzania Ryzykiem

Marek Radzikowski

Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Operacji i Bankowości Międzynarodowej oraz Obszar Bankowości Detalicznej i Firm

Mariusz Zarzycki

Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Technologii

Rada Nadzorcza

Katarzyna Zimnicka-Jankowska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Paweł Waniowski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Panfil

Sekretarz Rady Nadzorczej

Maciej Cieślukowski

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Kisielewicz

Członek Rady Nadzorczej

Hanna Kuzińska

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Oślizło

Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Winnik – Kalemba

Członek Rady Nadzorczej