Zarząd banku

Szymon Midera

Wiceprezes Zarządu Banku kierujący pracami Zarządu Banku

Maciej Cieślukowski

Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Banku w zakresie Obszaru Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw oraz Obszaru Operacji i Bankowości Międzynarodowej

Krzysztof Dresler

Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Finansów i Rachunkowości

Piotr Mazur

Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Zarządzania Ryzykiem

Marek Radzikowski

Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Banku w zakresie Obszaru Bankowości Detalicznej i Firm, Obszaru Administracji oraz Obszaru Technologii

Rada Nadzorcza

Katarzyna Zimnicka-Jankowska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Paweł Waniowski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Panfil

Sekretarz Rady Nadzorczej

Maciej Cieślukowski

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Kisielewicz

Członek Rady Nadzorczej

Hanna Kuzińska

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Oślizło

Członek Rady Nadzorczej

Marek Radzikowski

Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Winnik – Kalemba

Członek Rady Nadzorczej