Paweł Waniowski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Profesor na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Badań Marketingowych. Jego zainteresowania koncentrują się wokół marketingu, public relations, zarządzania cenami i komunikacji z klientami. Oprócz pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu wykładał również na innych uczelniach, prowadził szkolenia lub był konsultantem i ekspertem  różnych instytucji publicznych  (m.in. Państwowej Inspekcji Pracy i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu) oraz przedsiębiorstw w zakresie strategii marketingowych, badań marketingowych i procesu kreowania wizerunku. Prowadził różne projekty badawcze i edukacyjne, był pomysłodawcą i kierownikiem studiów podyplomowych oraz wykładowcą na studiach MBA. Uczestnik ponad 100 konferencji naukowych, przewodniczący i uczestnik licznych sesji naukowych i popularyzujących naukę. Rzeczoznawca MEN w zakresie opiniowania programów nauczania oraz ekspert Narodowego Centrum Nauki.

Autor lub współautor około 120 publikacji naukowych i popularno-naukowych, w tym 12 książek (m.in. popularnych opracowań z zakresu marketingu „Marketing. Jak to się robi?” i „Marketing. Teoria i przykłady”), promotor ponad 650 prac magisterskich i dyplomowych oraz licznych opracowań, ekspertyz i recenzji.

Niezależny Członek Rady Nadzorczej.