Marek Radzikowski

Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Operacji i Bankowości Międzynarodowej oraz Obszar Bankowości Detalicznej i Firm


Doktor ekonomii, kierownik Zakładu Badań nad Wzrostem Gospodarczym Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca przedmiotów data science, autor wielu publikacji ekonomicznych, w tym dwóch książek.

Z wyróżnieniem ukończył studia magisterskie w SGH na kierunku finanse i bankowość, a następnie studia MBA w ramach programu The Community of European Management Schools (CEMS). Studiował także w departamencie ekonomii Massachussetts Institute of Technology (MIT) w Cambridge i na Uniwersytecie Erazma w Rotterdam School of Management. Jest stypendystą Fulbrighta, programu Socrates-Erasmus, ministra edukacji narodowej, Dr Ireny Eris, a także laureatem nagród i wyróżnień m.in. Prezydenta Warszawy, Top Ten, PwC i Europrimus.

Karierę zawodową zaczynał jako lider projektów usprawniających procesy zarządzania w międzynarodowych korporacjach, a później jako starszy ekonomista i sekretarz Rady Makroekonomicznej w Narodowym Banku Polskim. Współtworzył Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) jako wicedyrektor działu analitycznego i zastępca głównego ekonomisty, a następnie pracował jako szef gabinetu (szef doradców) Ministra Finansów. Był także doradcą zarządu Związku Banków Polskich, prezesem Warszawskiego Instytutu Bankowości, a w ostatnich latach pracował na stanowisku Vice President w J.P. Morgan.

Jest członkiem Towarzystwa Ekonomistów Polskich oraz ekspertem Instytutu Finansów Publicznych.