Ludmiła Falak-Cyniak

Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw


Liderka z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży finansowej, w tym 17-letnim na stanowiskach zarządczych. Specjalistka w dziedzinie finansów, inwestycji, zarządzania organizacją oraz kierowania zespołami. Swoje doświadczenie zawodowe budowała w organizacjach polskich oraz międzynarodowych instytucjach finansowych, uczestnicząc zarówno w budowie organizacji startup jak i restrukturyzacji czy fuzji. Pełniła wysokie role managerskie i zarządcze w takich organizacjach jak AEGON, AMUNDI, SKARBIEC, KBC i WARTA. Z dużą świadomością buduje zaangażowane zespoły oraz kulturę organizacyjną wspierającą procesy biznesowe z silnym nastawieniem na osiąganie wyników.

Ukończyła studia na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku Finanse i Bankowość, a także Podyplomowe Studium Inwestycji oraz studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentką programu Managerskiego INSEAD Global Management Program. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego, maklera papierów wartościowych oraz tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) i Professional Risk Manager (PRM). W ostatnich latach, intensywnie pogłębiała swoją wiedzę w zakresie zarządzania zasobami IT, nowoczesnych metod zarządzania projektami (AGILE, SCRUM, DevOps) oraz najnowszych technologii, w tym technologii chmurowej (AWS, Google Cloud) i sztucznej inteligencji. Ta inwestycja w rozwój osobisty podkreśla zaangażowanie w ciągłe doskonalenie oraz przewidywanie i wdrażanie rozwiązań, które wyznaczają nowe kierunki rozwoju w branży finansowej.

Aktywnie uczestnicząc w życiu stowarzyszeń eksperckich i organizacji non -profit, takich jak Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Zarząd CFA czy Komitet Finansowy Fundacji Auschwitz-Birkenau, nieustannie dąży do pogłębiania swoich umiejętności oraz dzielenia się zdobytą wiedzą. Jej podejście do zarządzania charakteryzuje się strategicznym myśleniem, skutecznym kierowaniem ludźmi i adaptacją do zmian, co w połączeniu z otwartością na innowacje i międzynarodową współpracę, czyni ją liderką doskonale przygotowaną do efektywnego prowadzenia organizacji przez złożone wyzwania finansowe i operacyjne współczesnego świata.