Krzysztof Dresler

Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Finansów i Rachunkowości, Obszar Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw oraz Obszar Administracji


Pracując zawodowo dzieli się z przedsiębiorstwami w różnych stadiach rozwoju swoim ponad 25-letnim doświadczeniem, zdobytym w bankowości i instytucjach rynku finansowego, Green Energy oraz Real Estate, m. in. na stanowisku wiceprezesa zarządu nadzorującego ryzyko w PKO Banku Polskim S.A.

Przewodniczy pracom Komitetu ds. Technologii Wodorowych i Magazynowania Energii Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Odbył staż m. in. w Depository Trust Company w 1998 r. (Nowy Jork), ukończył kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych oraz Chartered Financial Analyst (CFA). W 2023 roku zdał egzamin na certyfikat EFPA ESG Advisor.

W 2012 roku został odznaczony odznaką honorową Prezesa Narodowego Banku Polskiego „Za zasługi dla Bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”.

Jest założycielem butiku doradztwa finansowego – BAAK Structured Finance, w którym połączył inżynierię finansową z inżynierią technologiczną, by harmonijnie rozwijać nowe technologie energetyczne w sposób zapewniający bankowalność zgodną z wymogami ESG i Sustainability.

Ukończył finanse i bankowość w SGH oraz podyplomowe studia filozoficzne w Collegium Civitas, a także:

  • Erasmus University Rotterdam – Principles of Sustainable Finance
  • University of Pennsylvania. ESG Risks and Opportunities
  • Wharton School. Global Trends for Business and Society
  • studia podyplomowe: „Studium dla Dyrektorów Finansowych”.

Jest mężem Łucji i ojcem Niny i Gai. Czynnie uprawia triathlon i wspiera rozwój tej dyscypliny sportowej jako członek zarządu Stowarzyszenia TRICLUB (funkcja społeczna). Jest także zaangażowany w rozwój edukacji jako członek zarządu 2 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego (funkcja społeczna) oraz członek Rady Fundacji EFPA (funkcja społeczna), w którym propaguje wysokie standardy etyczno-zawodowe w segmencie doradztwa finansowego.