Raport nr 30/2024

29.05.2024 08:32
Korekta raportu bieżącego nr 30/2024 – Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

Podstawa prawna:

Artykuł 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”), niniejszym koryguje omyłkę pisarską zidentyfikowaną w polskiej i angielskiej wersji raportu nr 30/2024 z 27 maja 2024 r. dotyczącą kwoty pożyczki pozostałej do spłaty. Jako omyłkowa wskazana została kwota 1,76 miliarda zł, podczas gdy prawidłowa kwota to 1,09 miliarda zł. W pozostałej części treść raportu nr 30/2024 nie ulega zmianie.