Komunikaty dla klientów

2006.02.01

Zaprzestanie wysyłania zawiadomień o wpływie renty francuskiej

Uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2006 r. PKO Bank Polski nie będzie wysyłać do Klientów, którzy otrzymują za pośrednictwem naszego Banku świadczenia emerytalno - rentowe z Francji, zawiadomień o wpływie świadczeń niezawierających numeru rachunku bankowego (realizowanych dotychczas na podstawie umów zawartych z bankami Credit Agricole, BRED Banque Populaire oraz Credit Mutuel). Po otrzymaniu przez PKO Bank Polski świadczenia, w którym nie podano numeru rachunku bankowego świadczeniobiorcy, płatność będzie dostępna w oddziałach Banku do realizacji na dotychczasowych zasadach, po zgłoszeniu się Klienta do oddziału. W przypadku nie zgłoszenia się Klienta do oddziału, świadczenia takie będą zwracane do w/w banków francuskich. PKO Bank Polski wystąpił do banków francuskich z prośbą o przekazanie Klientom harmonogramu wypłat świadczeń emerytalno – rentowych.