2020-04-14

10 kwietnia 2020 r. podpisaliśmy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o współpracy, na podstawie której klienci naszego banku będą mogli skorzystać z Funduszu Gwarancji Płynnościowych.

Bankowi został przyznany limit w wysokości 18 mld zł do wykorzystania na gwarancje do kredytów obrotowych - nowo udzielonych lub odnawianych - przeznaczonych na zabezpieczenie płynności finansowej. Maksymalna kwota finansowania dla jednego klienta objętego gwarancją FGP to 250 mln zł, ale nie więcej niż dwukrotność rocznego funduszu wynagrodzeń. Parametry gwarancji udzielanych w ramach Portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGP:

  • pokrywają do 80% kwoty kredytu, przy czym kwota gwarancji to nie mniej niż 3,5 mln zł i nie więcej niż 200 mln zł
  • okres gwarancji wynosi maksymalnie 27 miesięcy i nie może być dłuższy niż okres, na jaki udzielono kredytu +3 miesiące;
  • gwarancją mogą być również objęte kredyty udzielane lub odnawiane po 1 marca 2020 roku.