2019-06-03

W wybranych oddziałach banku klienci mogą akceptować swoje dyspozycje za pomocą podpisu składanego na ekranie dotykowym. W ten sposób zatwierdzą:

  • wpłaty i wypłaty gotówki w PLN i walutach wymienialnych,
  • polecenia przelewów w PLN.

Klienci mogą otrzymać potwierdzenie przyjęcia dyspozycji w formie papierowego wydruku lub na adres e-mail wskazany do kontaktu z bankiem.

Taka opcja dostępna jest w następujących placówkach:

  • Oddział 101 w Warszawie, Al. Jana Pawła II 25,
  • Oddział 7 w Krakowie, ul. Rynek Główny 21,
  • Oddział 2 w Poznaniu, ul. Roosevelta 22,
  • Oddział 2 w Toruniu, ul. Grudziądzka 4,
  • Oddział 1 w Augustowie, Rynek Zygmunta Augusta 10,
  • Oddział 1 w Busku Zdrój, Plac Zwycięstwa 18.