2018-07-20

Administracja Prezydenta Stanów Zjednoczonych ogłosiła nałożenie dodatkowych ceł na chińskie produkty.

Na dobra importowane z Chin zostanie nałożone dodatkowe 10-procentowe cło. Wartość wszystkich produktów objętych decyzją wynosi 200 miliardów USD. Zarządzenie będzie obowiązywało od września. Chińskie MSZ zapowiedziało podjęcie środków odwetowych, nie wyjaśniono jednak jakich.