2018-12-07

Klienci mogą już potwierdzać we wszystkich oddziałach oraz agencji Banku w Nowej Iwicznej wybrane dyspozycje kodem sms wysłanym na ich numer telefonu. W ten sposób autoryzują transakcje dotyczące zleceń płatniczych, lokat, pożyczki gotówkowej, spłaty zadłużenia karty kredytowej, a także dyspozycji dot. zaświadczeń prostych i kredytu hipotecznego.

Autoryzacja SMS jest szybka i wygodna. Po złożeniu dyspozycji przez klienta w placówce lub agencji banku na jego telefon wysyłana jest automatycznie wiadomość SMS zawierająca szczegóły transakcji oraz kod akceptacyjny. Aby została zrealizowana musi ją zaakceptować i zatwierdzić poprzez podanie kodu. Klient potwierdzi SMS-em następujące dyspozycje :

Zleceń płatniczych

 • wpłata i wypłata gotówkowa w PLN i walutach wymienialnych
 • polecenie przelewu
 • zlecenie stałe

Lokat

 • wypłata częściowa i całkowita
 • dopłata

Pożyczki gotówkowej

 • zmiana rachunku do spłaty
 • zmiana daty płatności raty
 • wcześniejsza częściowa/całkowita spłata

Spłaty zadłużenia karty kredytowej

Zaświadczeń prostych z grupy depozytowej i kredytowej

 • Zaświadczenie o aktualnie posiadanym rachunku
 • Zaświadczenie o wysokości salda na wskazany dzień z przeszłości
 • Zaświadczenie potwierdzające wykonanie operacji
 • Zaświadczenie potwierdzające rozwiązanie umowy kredytu w rachunku bieżącym
 • Zaświadczenie o posiadanym zadłużeniu klienta na wskazany dzień
 • Zaświadczenie potwierdzające całkowitą spłatę kredytu

Kredytu hipotecznego

 • zmiana rachunku do spłaty
 • wcześniejsza częściowa/całkowita spłata
 • zawieszenie spłaty raty

Dodatkowo klient na życzenie może otrzymać potwierdzenie przyjęcia dyspozycji na adres e-mail wskazany do kontaktu z bankiem lub w formie bankowego wydruku.

W agencji Banku klienci autoryzują kodem SMS dyspozycje dotyczące zleceń płatniczych, lokat w PLN oraz spłaty zadłużenia karty kredytowej.