2018-10-12

Dzięki nim posiadając rachunek firmowy w PKO Banku Polskim możesz złożyć online wniosek w iPKO o wydanie:

zaświadczeń depozytowych:
  • ogólnych,
  • o posiadanym koncie,
  • o wysokości salda na koncie na wskazany dzień,
zaświadczeń kredytowych:
  • ogólnych,

opinii bankowej.

Składając w serwisie internetowym iPKO wniosek o wydanie zaświadczenia lub opinii bankowej, możesz  m.in. wybrać opcję odbioru zaświadczenia lub opinii bankowej w iPKO. W takim przypadku, zaświadczenie lub opinia bankowa zostaną przygotowane w formie elektronicznej. W przypadku, gdy taka forma przygotowania zaświadczenia lub opinii bankowej okaże się niewystarczająca możesz zwrócić się do oddziału w celu wydania zaświadczenia lub opinii bankowej w formie papierowej.

Nowe usługi będą dostępne w serwisie internetowym Banku:

  • Sekcja „Oferty i wnioski”, „Wnioski do złożenia” i „Pozostałe”
  • Sekcja „Dyspozycje / zaświadczenia”, „Nowa dyspozycja”
  • W szczegółach Twojego rachunku lub kredytu, „Dyspozycja/zaświadczenie”


3 kroki do załatwiania Twoich spraw przez internet

Zaloguj się do serwisu internetowego iPKO

Krok 1: Zaloguj się do serwisu internetowego iPKO i przejdź do „Dyspozycji i zaświadczeń” w szczegółach Twojego rachunku lub kredytu lub „Ofertach i wnioskach”,  „Wnioski do złożenia”.

Wybierz rodzaj wniosku

Krok 2: Wybierz rodzaj wniosku, jego kategorię i podkategorię.


Zatwierdź wniosek

Krok 3: Zatwierdź wniosek jednorazowym kodem autoryzacyjnym.

 Opłata za realizację poszczególnych dyspozycji będzie pobierana zgodnie z obowiązującą Taryfą Prowizji i Opłat Bankowych w PKO Banku Polskim SA.