2022-05-09

Z dniem 01.06.2022 r. w treści Regulaminu świadczenia usługi e-Księgowość wprowadzamy zmiany związane z doprecyzowaniem uprawnień Użytkowników w zakresie odstąpienia od Umowy, w tym wprowadzenie dodatkowej możliwości odstąpienia od Umowy poprzez usunięcie Konta z Serwisu e-Księgowość. Zmieniony regulamin udostępniamy na stronie www.pkobp.pl/firmy/konta/eksiegowosc

Zmiany do Regulaminu nie mają wpływu na ceny pakietów i usług dodatkowych.