2020-06-05

W związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z koronawirusem i częściowym otwarciem granic, od 05.06.2020 r. możesz kupić online ubezpieczenie turystyczne Moje Podroże24 w serwisie internetowym iPKO i aplikacji mobilnej IKO.

Pamiętaj: przed zakupem polisy sprawdź, czy bezpieczna podróż w danym kraju jest już możliwa.

Sprawdź Moje Podroże24

Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Szczegółowy zakres ubezpieczenia, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, dostępnych na stronie www.pkobp.pl lub www.pkoubezpieczenia.pl.