2014-01-10

Uprzejmie informujemy, że po ukończeniu przez posiadacza rachunku wieku określonego w pkt 1-3, dotychczasowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy automatycznie przekształci się w podstawowy typ rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego zgodnie z obowiązującym komunikatem banku:

  1. PKO Konto Dziecka w dniu ukończenia przez posiadacza rachunku 13. roku życia w przypadku braku innej dyspozycji, będzie prowadzony na warunkach obowiązujących dla rachunku PKO Konto Pierwsze,
  2. PKO Konto Pierwsze w dniu ukończenia przez posiadacza rachunku 18. roku życia w przypadku braku innej dyspozycji, będzie prowadzony na warunkach obowiązujących dla rachunku PKO Konto dla Młodych,
  3. PKO Konto dla Młodych w dniu ukończenia przez posiadacza rachunku 26. roku życia w przypadku braku innej dyspozycji, będzie prowadzony na warunkach obowiązujących dla rachunku PKO Konto za Zero.

Przekształcenie to odbędzie się automatycznie, o ile posiadacz rachunku nie złoży innej dyspozycji. Podstawowy typ rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego zachowa dotychczasowy numer i historię. Bez zmian pozostaną również login oraz hasła dostępu do serwisu internetowego i telefonicznego.

 

Podstawa: Zgodnie z postanowieniami umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego PKO Konto Dziecka, PKO Konto Pierwsze, PKO Konto dla Młodych zawieranych po 10.01.2014 r.

 

 

 

Podstawa: Zgodnie z postanowieniami umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego PKO Konto Dziecka, PKO Konto Pierwsze, PKO Konto dla Młodych zawieranych po 10.01.2014 r.