2022-04-01

Możesz dostać nawet 400 zł/m-c dofinansowania do opłat za pobyt Twojego dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Do wniosku potrzebujesz PESEL dziecka lub akt urodzenia i dokument, który potwierdzi jego tożsamość.

Jeżeli nie otrzymujesz na dziecko Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, możesz skorzystać ze wsparcia:

  • Na pierwsze i jedyne dziecko w rodzinie
  • Na pierwsze dziecko z rodziny, w której kolejne dziecko jest objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym
  • Na dziecko przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia, jeśli korzysta ze żłobka, klubu dziecięcego lub opieki dziennego opiekuna

3 kroki do Wniosku Dofinansowanie pobytu w żłobku

  1. W serwisie internetowym iPKO wybierz kolejno e-Urząd -> Dofinansowanie pobytu w żłobku ->Złóż wniosek i wypełnij go
  2. Na adres e-mail z wniosku otrzymasz Urzędowe Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wysłane z adresu noreply@zus.pl
  3. Po weryfikacji ZUS wypłaci świadczenie na konto podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub konto dziennego opiekuna, jeśli prowadzi działalność

Więcej o Dofinansowaniu pobytu w żłobku

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011 r. poz. 75 z późn. zm.)