2022-03-28

Możesz dostać nawet 400 zł/m-c dofinansowania do opłat za pobyt Twojego dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Do wniosku potrzebujesz PESEL dziecka lub akt urodzenia i dokument, który potwierdzi jego tożsamość.

Jeżeli nie otrzymujesz na dziecko Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, możesz skorzystać ze wsparcia:

  • Na pierwsze i jedyne dziecko w rodzinie
  • Na pierwsze dziecko z rodziny, w której kolejne dziecko jest objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym
  • Na dziecko przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia, jeśli korzysta ze żłobka, klubu dziecięcego lub opieki dziennego opiekuna