2018-12-19

Uprzejmie informujemy, że aktualnie maksymalne wysokości limitów dla kart kredytowych i obciążeniowych wydawanych i administrowanych przez PKO Bank Polski wynoszą:

Lp.

Rodzaj karty obciążeniowej

Wysokość limitu

1.

Karta PKO VISA Classic

 

dzienny limit wypłat gotówki w bankomatach 1

1 500 zł

dzienny limit transakcji internetowych 2

12 500 zł

limit cykliczny

12 500 zł

2.

Karta PKO VISA Gold

 

dzienny limit wypłat gotówki w bankomatach 1

10 000 zł

dzienny limit transakcji internetowych 2

50 000 zł

limit cykliczny

50 000 zł

3.

Karta Diners Club wydawana pod znakami Diners Club i PKO BP SA

 

tygodniowy limit wypłat gotówki (dostępny przez 7 kolejnych dni)

równowartość w zł

1 000 EUR

dzienny lub tygodniowy lub miesięczny  limit transakcji internetowych 3

80 000 zł

limit pojedynczej transakcji internetowej 3

80 000 zł

limit cykliczny

80 000 zł

1) limit ustalony przez PKO Bank Polski, jednakowy dla wszystkich Posiadaczy kart

2) dzienny limit transakcji internetowych inicjalnie ustawiany jest zgodnie z wartością limitu cyklicznego i nie może przekroczyć jego wartości

3) limit ustalony  przez Posiadacza lub Użytkownika karty (o ile ukończył 18 lat); inicjalnie ustawiany jest zgodnie z wartością limitu cyklicznego i nie może przekroczyć jego wartości

Lp.

Rodzaj karty kredytowej

Min. wysokość limitu kredytowego

Max. wysokość limitu kredytowego

Max. wysokość4 dziennego limitu transakcji internetowych

1.

Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa

Przejrzysta karta kredytowa PKO Mastercard

1 000 zł

20 000 zł

20 000 zł

2.

Partnerska karta PKO VITAY

1 000 zł

50 000 zł

50 000 zł

3.

Srebrne karty kredytowe:

 • partnerska karta kredytowa  PKO VITAY Visa Classic,
 • PKO Visa Classic,
 • PKO MasterCard Standard,
 • partnerska karta kredytowa PKO VITAY MasterCard Standard.

1 500 zł

30 000 zł

30 000 zł

4.

Złote karty kredytowe:

 • partnerska karta kredytowa  PKO VITAY Visa Gold,
 • PKO Visa Gold,
 • PKO MasterCard Gold,
 • partnerska karta kredytowa PKO VITAY MasterCard Gold.

3 000 zł

50 000 zł

50 000 zł

5.

Karta kredytowa PKO Visa Electron STUDENT

500 zł

1 500 zł

1 500 zł

6.

Błękitne karty kredytowe:

 • PKO Visa Electron,
 • PKO MasterCard Electronic.

700 zł

20 000 zł

20 000 zł

7.

Karta kredytowa PKO Mastercard Platinum       

5000 zł

200 000 zł

200 000 zł

8.

Karta kredytowa PKO Visa Infinite                      

50 000 zł

1 000 000 zł

1 000 000 zł

9.

Karta kredytowa VISA Classic payWave  Adm.

1000 zł

10 000 zł

10 000 zł

11.

Karta kredytowa VISA GOLD  payWave Adm.

10 000 zł

50 000 zł

50 000 zł

12.

Karta kredytowa MasterCard  Aspiracje  Standard  Adm.

1000 zł

10 000 zł

10 000 zł

13.

Karta kredytowa MasterCard  Aspiracje  GOLD Adm.

10 000 zł

50 000 zł

50 000 zł

14.

Karta kredytowa MasterCard Platinum Adm.

limit ustalany indywidualnie

100 000 zł

100 000 zł

15.

Karta  Kredytowa Adm.

1000 zł

10 000 zł

10 000 zł

4)   dzienny limit transakcji internetowych inicjalnie ustawiany jest zgodnie z wartością przyznanego limitu kredytowego i nie może przekroczyć jego wartości

Limity dla transakcji zbliżeniowych dokonywanych kartami kredytowymi z mikroprocesorem.

 1. Limit dla pojedynczej transakcji zbliżeniowej dokonywanej w kraju bez użycia PIN - 50 zł.
 2. Limit dla transakcji zbliżeniowych dokonywanych za granicą określa się jako 3 kolejne transakcje zbliżeniowe następujące po sobie, przy czym wartość pojedynczej transakcji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju.

Maksymalna kwota transakcji zbliżeniowej, dla której nie ma konieczności potwierdzania PIN-em lub podpisem przy użyciu karty PKO Junior:

 1. 30 zł (dla kart wydawanych ze znakiem akceptacji Visa),
 2. 50 zł (dla kart wydawanych ze znakiem akceptacji Mastercard).

Informacje o okresie bezodsetkowym:

 • dla kart kredytowych PKO BP SA – do 55 dni
 • dla kart kredytowych banku przejętego – do 58 dni w zależności od rodzaju posiadanej karty.

Zakres usług dostępnych przy użyciu kart kredytowych:

 • transakcje bezgotówkowe
 • wypłaty gotówki
 • jednorazowe polecenie przekazania środków przed aktywacją karty składane przy zawieraniu umowy (dot. karty kredytowej PKO BP SA)
 • płatności zbliżeniowe, w tym płatności telefonem w IKO
 • polecenie przelewu i polecenie przelewu wewnętrznego z wykorzystaniem usługi bankowości elektronicznej albo usługi bankowości telefonicznej
 • płatności za towary lub usługi za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej, kiedy transakcja inicjowana jest przez Posiadacza karty lub Użytkownika karty za pośrednictwem stron internetowych lub aplikacji sprzedawców „Płacę z iPKO”
 • płatności BLIK
 • nowoczesne płatności zbliżeniowe ApplePay i GarminPay

 

Podstawa:

 1. § 2 pkt 27 i 36, § 14 ust. 1, § 15 ust. 11, § 40 ust 2 Regulaminu wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA,
 2. § 2 pkt 18 i 38, § 22 ust. 2 Regulaminu kart płatniczych dla klientów indywidulanych
  w PKO Banku Polskim SA,
 3. § 2 pkt 23, § 25 Regulaminu wydawania i używania karty Diners Club wydawanej pod znakami
  Diners Club i PKO Banku Polskiego SA,
 4. pkt 12 ppkt 7 Warunków korzystania z karty PKO Junior.