2020-10-14

Wiedza to nasz największy kapitał! To, jak się rozwija i czym procentuje, w ogromnym stopniu zależy od nauczycieli. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dziękujemy Państwu za naukę, wychowanie, rozbudzanie talentów i pokazywanie świata, który później można zdobywać.

Doceniając niezwykle ważną rolę i odpowiedzialną pracę nauczycieli, szczególne życzenia kieruję do opiekunów programu Szkolne Kasy Oszczędności, którzy na co dzień przekazują podstawy edukacji finansowej. Z zaangażowaniem i kreatywnością uczą przedsiębiorczości, oszczędzania, budzą wrażliwość społeczną i otwierają na kwestie ekologii, dobroczynności czy nowych technologii.

Trudno przecenić Państwa pracę. Od pokoleń nauczyciel pozostaje przykładem dla młodych ludzi, budząc uznanie i podziw u dorosłych.

Życzę, aby obecny rok szkolny był wyzwaniem niosącym ogrom satysfakcji z pracy w roli pedagoga oraz spełnieniem własnych planów i ambicji.


Zbigniew Jagiełło
Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego