2019-04-20

Informujemy, że dzień odniesienia dla lokat na nowe środki jest aktualizowany i podawany do wiadomości w cyklach miesięcznych na stronie produktu.