2019-01-21

PKO Bank Polski informuje, że począwszy od 21 stycznia 2019 r. dniem odniesienia dla lokat na nowe środki jest 18 stycznia 2019 r. Informacja ta będzie aktualizowana i podawana do wiadomości w cyklach miesięcznych na stronie produktu na www.pkobp.pl

Lokaty w PKO Banku Polskim