2021-05-27

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A. (dalej: „ERGO Hestia”) 15 lutego 2021 roku zmieniła procedurę obsługi roszczeń z tytułu całkowitej lub trwałej niezdolności do pracy. Dotyczą one:

  • grupowego ubezpieczenia na życie oraz niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem - do takiego ubezpieczenia do 1 kwietnia 2014 roku mogli przystąpić właściciele kart kredytowych oferowanych przez bank,
  • grupowego ubezpieczenia na życie dla Pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych udzielonych przez PKO BP S.A. - do takiego ubezpieczenia do 16 sierpnia 2009 roku mogli przystąpić Pożyczkobiorcy pożyczek gotówkowych,
  • grupowego ubezpieczenia na życie dla Pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych udzielonych przez PKO BP S.A (wariant rozszerzony) - do takiego ubezpieczenia do 25 sierpnia 2014 roku mogli przystąpić Pożyczkobiorcy pożyczek gotówkowych,
  • grupowego ubezpieczenia na życie dla Kredytobiorców kredytów gotówkowych Aurum/Platinium udzielonych przez PKO BP S.A. - do takiego ubezpieczenia do 30 września 2014 roku mogli przystąpić Kredytobiorcy kredytów gotówkowych.

Od 15 lutego 2021 roku ERGO Hestia:

  • nie wymaga, aby przedstawić orzeczenie organu rentowego o niezdolności do pracy (do tej pory było to obowiązkowe),
  • decyduje o całkowitej lub trwałej niezdolności do pracy na podstawie dokumentacji medycznej lub orzeczenia lekarza orzecznika powołanego przez ERGO Hestię oraz innych warunków, które w tym zakresie znajdują się umowie ubezpieczenia.

Pozostałe zasady rozpatrywania roszczeń w umowach ubezpieczenia, w których stroną jest ERGO Hestia nie ulegają zmianie.