2022-09-06

2 września 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o wyborze indeksu WIRD® jako alternatywnego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR®

  • Decyzję o wyborze indeksu WIRD® podjął Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej (KS NGR), na posiedzeniach 25.08.2022 r i 01.09.2022 r. Wyjściowymi danymi dla indeksu WIRD® są informacje, które reprezentują transakcje ON (overnight)
  • Administratorem WIRD® (w rozumieniu rozporządzenia BMR) jest GPW Benchmark, wpisany do rejestru Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
  • Docelowo WIRD® ma się stać głównym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej (w rozumieniu rozporządzenia BMR), który jest stosowany np. w umowach kredytu, papierach dłużnych lub instrumentach pochodnych oraz w ustalaniu opłat za zarządzanie

Przeczytaj komunikat KNF