2019-10-30

Od 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik będzie korzystać z indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunku podatkowego) do płacenia zobowiązań z tytułu VAT*, PIT i CIT.

 • Jak płacisz podatki teraz?

Teraz robisz osobne płatności np. z tytułu VAT, PIT i CIT na rachunki przypisane do urzędów skarbowych.

 • Co się zmienia już 9 grudnia 2019 r.?
  - Nie będzie już można zlecać, zarówno online, jak i w oddziale,  płatności do US z tytułu: PIT, CIT i VAT na dotychczasowe rachunki US, jeżeli data realizacji będzie późniejsza niż 31 grudnia 2019 r.

  - Dlatego zachęcamy do:
     - edycji swoich zleceń stałych i przelewów przyszłych
     - rejestracji nowych płatności do US (w tym z przyszłorocznym terminem realizacji)  z tytułu: PIT, CIT i VAT na indywidualne rachunki podatkowe lub mikrorachunki US (w przypadku braku PESEL lub NIP albo niewygenerowania IRP)

Pamiętaj: Bank nie zrealizuje przelewów przyszłych i zleceń stałych z tytułu PIT, CIT, VAT zarejestrowanych na dotychczasowe numery rachunków US, które mają datę realizacji późniejszą niż 31 grudnia 2019 r.

 • Jak będziesz płacić podatki od 1 stycznia 2020?

Każdy podatnik będzie mieć swój indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy), na który będzie płacić zobowiązania z tytułu VAT*, PIT i CIT.

 • Żeby pobrać/poznać swój indywidualny rachunek podatkowy, wystarczy podać swój NIP lub PESEL:
  - online na stronie podatki.gov.pl
  - w dowolnym urzędzie skarbowym
 • Indywidualny rachunek podatkowy ma 26 cyfr:
  LK 1010 0071 222Y XXXX XXXX XXXX, gdzie

LK – to liczba kontrolna

1010 0071 to stała część każdego IRP (wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP)

222 – to stała część każdego IRP (wskazuje na numer uzupełniający w NBP)

Y=1 - gdy użyto numeru PESEL

Y=2 - gdy użyto NIP

po znaku Y jest PESEL lub NIP (w miejscu X), przy czym na ostatnich pozycjach są zera. Ciąg cyfr przy użyciu PESEL: LK 1010 0071 2221 XXXX XXXX XXX0. Ciąg cyfr przy użyciu NIP: LK 1010 0071 2222 XXXX XXXX XX00.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów, wszystkie indywidualne rachunki podatkowe są przypisane do Urzędu Skarbowego Centrum Rozliczeniowe.

 • Co zrobić, jeżeli nie masz numeru PESEL lub NIP?
  W takim przypadku możesz płacić podatki na mikrorachunek urzędu skarbowego podając w szczegółach zlecenia swój numer dokumentu, np. paszportu, dowodu osobistego – tak, żeby urząd skarbowy mógł zidentyfikować podatnika i prawidłowo rozliczyć wpłatę. Każdy US będzie miał przypisany 1 numer mikrorachunku, który możesz sprawdzić:
   - w Obwieszczeniu Ministra Finansów ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych,
   - na stronach internetowych poszczególnych jednostek Krajowej Administracji Skarbowej,
   - w dowolnym urzędzie skarbowym.
 • Mikrorachunki US poza przyjmowaniem płatności z tytułu PIT, CIT i VAT od osób nieposiadających IRP, będą także służyć do wpłat pozostałych typów podatków z wyłączeniem płatności z tytułu: PCC, SD, KP, AKCYZA, CŁO, MANDATY.
 • Uwaga: nie zmieniają się numery rachunków do wpłat za PCC, SD, KP, AKCYZA.
 • Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 

 

* Nie dotyczy VAT-14