2021-04-01

1 kwietnia 2021 roku zmieniamy Taryfę opłat i prowizji:

 • Udostępniliśmy przelew natychmiastowy w aplikacji iPKO biznes. To szybki przelew, który pozwala przelać środki w ciągu kilku sekund z banku do banku. Przelewy natychmiastowe realizujemy niezależnie od sesji rozliczeniowych Elixir, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Taki przelew będzie kosztował 10 zł. To dodatkowa opcja, obok przelewów standardowych i przelewów na telefon BLIK.
 • Wprowadziliśmy zmianę porządkową, która polega na wykreśleniu „i agencji” jako błędnego opisu pozycji
  (w Części II Dziale I Rozdziale I w pkt 24).
 • Wprowadziliśmy korektę techniczną stawki za przelew natychmiastowy w iPKO, w tym na rachunki ZUS
  i Urzędu Skarbowego z 20 zł na 10 zł (w Części II Dziale  I Rozdziale II (pkt 6 ppkt 2) litera b plit pierwszy).
 • Zmieniliśmy zapis przy PKO RACHUNEK DLA PRZEDSIĘBIORSTW z „ dla podmiotów osiągających przychody roczne 5-30 mln zł” na „dla klientów obsługiwanych w Centrum CPR”.

Od 9 kwietnia 2021 r. wprowadzamy:

 • Rachunek lokacyjny - rachunek jest przeznaczony do lokowania środków finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rachunek lokacyjny jest bezpłatny, oprocentowany 0%. Pierwszy przelew w miesiącu
  z rachunku lokacyjnego na rachunek powiązany jest bezpłatny. Opłata za kolejny taki przelew wyniesie 10 zł.
 • Kartę uprawnień - to rozwiązanie dla firm z reprezentacją wieloosobową. Dzięki karcie przy zmianie wzoru podpisu lub zmianie reprezentacji nie będzie trzeba  angażować wszystkich osób uprawnionych do rachunku.  Reprezentanci firmy  będą mogli sami przeprowadzić zmiany. Opłata za zmianę karty uprawnień wyniesie25 zł.

Cała Taryfa opłat i prowizji dostępna jest na stronie www.pkobp.pl lub w oddziale PKO Banku Polskiego.  Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt z infolinią, pod numerami 800 121 121 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju, w pozostałych przypadkach opłata zgodna z taryfą operatora)