2021-08-30

5 listopada 2021 roku zmieni się Taryfa opłat i prowizji bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw (dalej: Taryfa).

Główne zmiany w Taryfie:

  • Wprowadzamy opłatę (stawka ustalana indywidualnie) za nową usługę - indywidualne ustalenie wskaźnika referencyjnego dla kredytów w rachunku bieżącym (usługa pozwala kredytobiorcy zabezpieczyć się przed wzrostem oprocentowania spowodowanym zmianą stóp procentowych).
  • Ujednolicamy opłatę za przelew MultiCash z 0 zł lub 1,50 zł lub 2 zł na 2,50 zł. Nowa stawka opłaty dotyczy również przelewów SEPA w trybie zwykłym oraz przelewów w EUR do krajów EOG w trybie zwykłym dokonywanych za pośrednictwem MultiCash.
  • Obniżamy opłatę za przelew zewnętrzny w iPKO oraz iPKO biznes z Konta Firmowego Premium dla organizacji non-profit z 2 zł na 1 zł.

Ważna informacja dla klientów, którzy mają rachunki lub pakiety wycofane z oferty banku:

Aby uprościć ofertę rachunków firmowych 5 listopada 2021 r. najstarsze rachunki zastąpimy rachunkami z aktualnej oferty. Rachunki określone w Taryfie opłat i prowizji w Części II w Dziale II oraz Dziale III (pakiety i rachunki wycofane z oferty, będące w administrowaniu) zastąpimy aktualną ofertą rachunków lub pakietu z Części I Działu I Taryfy.

Opłaty i prowizje dla danego rachunku bieżącego lub pakietu wycofanego z oferty, będziemy naliczać jak dla pakietu lub rachunku z aktualnej oferty.

W komunikacie do klientów wskazaliśmy rachunek (Konto Firmowe, Konto Firmowe Premium albo Rachunek dla Przedsiębiorstw) albo pakiet (Nasza Wspólnota) oraz stawki opłat i prowizji, które będą dla nich obowiązywać.