2024-02-26

Od 1 kwietnia 2024 r. zmieniamy Regulamin rachunków bankowych dla klientów rynku korporacyjnego w PKO Banku Polskim SA.

Najważniejsze zmiany:

  • Dodaliśmy postanowienia, które dotyczą nowego produktu – rachunku lokaty terminowej Lokata premium,
  • Uregulowaliśmy zasady dotyczące usługi Rachunek Płacowy – o rozpoczęciu oferowania usługi będziemy informować w odrębnym Powiadomieniu,
  • Wycofaliśmy usługę przelewów Intercompany Payment – usunęliśmy postanowienia regulaminu w tym zakresie,
  • Dodaliśmy postanowienia obligujące naszych klientów do udzielania informacji, w tym o strukturze podmiotowej posiadacza rachunku, które jesteśmy zobowiązani przekazać do Narodowego Banku Polskiego zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim,
  • Uregulowaliśmy sposób informowania klientów o zmianie danych Banku.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny.

Pełną treść regulaminu znajdziesz na www.pkobp.pl oraz w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego.

 

Co dalej?

  • Jeśli zgadzasz się z tymi zmianami, nic nie musisz robić.
  • Jeśli nie zgadzasz się na zmiany regulaminu, możesz wypowiedzieć umowę do 14 dni kalendarzowych od otrzymania tego powiadomienia

Masz pytania? Skontaktuj się z naszym doradcą lub opiekunem w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego.