2018-11-20

PKO Bank Polski informuje, że dniem odniesienia dla Lokaty na nowe środki i Lokaty Niepodległościowej jest 13 listopada 2018 r.

Informacja ta będzie aktualizowana i podawana do wiadomości w cyklach miesięcznych.