2018-12-20

PKO Bank Polski informuje, że począwszy od 21 grudnia 2018 r. dniem odniesienia dla lokat na nowe środki jest 18 grudnia 2018 r.

Informacja ta będzie aktualizowana i podawana do wiadomości w cyklach miesięcznych.