2019-03-20

Od 21 marca 2019 r. dniem odniesienia dla lokat na nowe środki jest 19 marca 2019 r.

Informacja ta będzie aktualizowana i publikowana w cyklach miesięcznych na stronie lokat na www.pkobp.pl.