2018-10-09

Aktualny wykaz funkcjonalności oraz usług przy wykorzystaniu kart debetowych dla Klientów indywidualnych:

 1. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej oraz Visa Electron Adm. umożliwia dokonywanie:
  1. operacji w miejscach oznaczonych znakiem akceptacji umieszczonym na karcie w kraju i za granicą,
  2. płatności za towary lub usługi, w tym w Internecie,
  3. płatności zbliżeniowych w punktach oznaczonych specjalnym znakiem graficznym przedstawiającym falę radiową,
  4. wypłat gotówki w:
    a/ bankomatach,
    b/ oddziałach PKO Banku Polskiego oraz placówkach innych banków,
    c/ agencjach PKO Banku Polskiego,
    d/ innych instytucjach akceptujących karty, w tym w urzędach pocztowych,
  5. wpłat we wpłatomatach PKO Banku Polskiego,
  6. operacji wypłaty gotówki w ramach w usługi Cashback,
  7. doładowania telefonów komórkowych,
  8. płatności zbliżeniowych telefonem z aplikacją mobilną IKO w ramach usługi bankowości elektronicznej,
  9. płatności zbliżeniowych zegarkiem Garmin,
  10. sprawdzania salda, w tym wydruk salda lub wydruk 5 ostatnich operacji rozliczonych, z rachunku do którego wydana jest karta debetowa
 2. Karta PKO Ekspres/Visa Electron Adm. w formie tradycyjnej z funkcją wielowalutową, w tym karta, o której mowa w ust. 3, wydawana do rachunków głównych dla Posiadacza rachunku:
  1. PKO Konto za Zero,
  2. PKO Konto bez Granic,
  3. Konto Aurum,
  4. Konto Platinium II,
  5. PKO Konto Rodzica,
  6. PKO Konto Pierwsze,
  7. PKO Konto dla Młodych,
  8. ZŁOTE KONTO,
  9. Rachunek PLATINIUM,
  10. SUPERKONTO STUDENT,
  11. SUPERKONTO,
  12. PKO Konto Pogodne,
  13. Konto Spektrum Adm.,
  14. Konto Ulubione Adm.,
  15. Konto Codzienne Adm.,
   umożliwia dokonywanie operacji w walutach EUR, GBP, USD, NOK, DKK, SEK oraz CHF w ciężar podpiętych rachunków walutowych, prowadzonych w tych walutach. Posiadacz karty może dokonać podpięcia wybranego rachunku walutowego do rachunku głównego samodzielnie w serwisie internetowym iPKO w ramach usługi bankowości elektronicznej, w serwisie telefonicznym w ramach usługi bankowości telefonicznej lub składając dyspozycję w oddziale PKO Banku Polskiego.  Posiadacz rachunku może podpiąć maksymalnie jeden rachunek walutowy w danej walucie, przy czym rachunek ten może być podpięty tylko do jednego rachunku głównego.
 3. Warszawska Karta Płatnicza umożliwia, poza funkcjonalnościami opisanymi w ust. 1, dokonywanie:
  1. zakupu i wgrania biletu ZTM imiennego długookresowego w biletomatach, Punktach Obsługi Pasażerów ZTM, we wszystkich punktach umożliwiających wgrywanie długookresowych biletów komunikacji miejskiej, a także przez Internet- zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.ztm.waw.pl,
  2. opłaty za parkowanie w strefach płatnego parkowania przy użyciu funkcji płatniczej w parkometrach, akceptujących płatności kartą, oznaczonych znakiem Visa.
 4. Usługa VISA CASH BACK albo usługa „Płać kartą i wypłacaj” Mastercard umożliwia Klientom dokonującym płatności w punktach handlowo-usługowych kartą debetową w formie tradycyjnej wypłatę gotówki przy każdym dokonywanym zakupie. Kwota wypłaty wliczona zostanie w dostępny dzienny limit transakcji płatniczych. Klient płacąc kartą debetową w kasie, powinien poinformować kasjera, że zamierza skorzystać z usługi VISA CASH BACK lub „Płać kartą i wypłacaj” Mastercard. Klient powinien zadeklarować kwotę wypłaty, po czym zostanie poproszony o akceptację całkowitej kwoty transakcji płatniczej (płatności za towary lub usługi + wypłaty gotówki), poprzez podpisanie potwierdzenia transakcji lub wprowadzenie swojego kodu PIN.

  Z usługi Cashback można skorzystać w wybranych supermarketach, stacjach benzynowych, sklepach i innych punktach handlowo - usługowych na terenie całej Polski oznakowanych symbolem VISA CASH BACK albo usługi „Płać kartą i wypłacaj” Mastercard.

  Kwota wypłaty dokonanej za pomocą usługi VISA CASH BACK albo usługi „Płać kartą i wypłacaj” Mastercard w zestawieniu transakcji zostanie wyodrębniona i będzie stanowiła część składową całej transakcji.

 5. Karta PKO Ekspres w formie naklejki zbliżeniowej pozwala na dokonywanie szybkich płatności za zakupy przy użyciu funkcji zbliżeniowej, w kraju i zagranicą.

 

 

 

Podstawa:
§ 40 ust. 3 „Ogólnych warunków prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA”