2014-11-04

Uprzejmie informujemy, że od dnia 5 listopada 2014 r. zmianie ulega oprocentowanie środków na rachunkach lokat terminowych na warunkach standardowych w EUR dla klientów Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz klientów Rynku Korporacyjnego.

Oprocentowanie od dnia 5 listopada 2014 r. będzie następujące:

 

 

Stopa procentowa w stosunku rocznym  w %

 

 

waluta

 

 

USD

EUR

CHF

GBP

1

2

3

4

5

6

 

Środki pieniężne na rachunkach lokat terminowych zadeklarowane na okres 1)

 

1)  ze zmienną stopą procentową:

 

 

 

 

 

a)       na 12 miesięcy

0,40

0,30

0,28

0,60

 

b)       na  6 miesięcy 

0,30

0,20

0,13

0,30

 

2)  ze stałą stopą procentową:

 

 

 

 

 

a)       na   3 miesiące

0,15

0,10

0,08

0,25

 

b)       na   1 miesiąc

0,10

0,05

0,05

0,20

 

c)       na 21 dni

0,10

0,03

0,05

0,20

 

d)       na 14 dni

0,10

0,03

0,05

0,20

 

e)       na   7 dni

0,10

0,03

0,05

0,20